Text Box: Företagsanpassad utbildning

Syfte

Att få insikt i en effektiv analysmetodik för att kunna få 0-fels maskiner.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 1 dag och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

Produktionstekniker, underhållstekniker, LEAN/TPM-kordinatorer

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför PM-analys

 

Detta arbetssätt skall säkerställa att företaget identifierar och reducerar alla kroniska fel till 0 i sina flaskhalsar.

För att metoden skall vara effektiv så bör förlusterna understiga 5 %.

Metoden är även en kraftfull metodik i samband med kvalitetsbekymmer.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i PM analys-metodiken

 

Metoden är att identifiera felen och bryta ner dom i 8 steg:

 

· Fysikalisk analys

· Klargör fenomenet

· Identifieria fundamentala orsaker

· Analysera orsaker

· Faställa optimalt tillstånd

· Utvärdering av avvikelser

· Förbättra

· Identifiera avvikelser som skall åtgärdas

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat problem.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av PM-metodiken.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Introduktion PM-analys

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför PM-analys

 

Detta arbetssätt skall säkerställa att företaget identifierar och reducerar alla kroniska fel till 0 i sina flaskhalsar.

För att metoden skall vara effektiv så bör förlusterna understiga 5 %.

Metoden är även en kraftfull metodik i samband med kvalitetsbekymmer.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i PM analys-metodiken

 

Metoden är att identifiera felen och bryta ner dom i 8 steg:

 

· Fysikalisk analys

· Klargör fenomenet

· Identifieria fundamentala orsaker

· Analysera orsaker

· Faställa optimalt tillstånd

· Utvärdering av avvikelser

· Förbättra

· Identifiera avvikelser som skall åtgärdas

 

Teoretisk gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat problem.

 

När metodiken lämpar sig i det vardagliga  förbättringsarbetet

Går igenom när PM-analys metodiken bör användas i förbättringsarbetet.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en analys i praktiken med hjälp av det standardiserade arbetssättet på ett verkligt problem i företaget.

 

Standardiserat arbetssätt

H.T Industrial har standardiserat arbetssätt på hur man utför PM-analyser, detta är en del av teoriupplägget i utbildningen och den kommer att anpassas efter erat företag beroende på vad ni har för uppföljning, visualisering och standardisering , efter utförd utbildning så får deltagarna det standardiserade arbetssättet som ligger till grund i det systematiska förbättringsarbetet och fortsatta PM-analyser.

Det standardiserade arbetssättet innehåller:

 

· Processflöde

· Processinstruktioner

· Vertyg/mallar (PM analys-mall)

· Handhavandeinstruktioner verktyg/mallar

 

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i PM-analys metodiken

· Kunskap i när PM-analys metodiken bör användas i det vardagliga förbättringsarbetet

· Skapad PM-analys med handlingsplan efter den praktiska övningen

 

Kostnaden för utbildningen kan vara återbetalad redan under utbildningstiden beroende på val av praktikfall, där skapad PM-analysen bidrar till högre tillgänglighet i utrustningen efter genomförd handlingsplan.

Pris                                                         

24 000 kr/utbildningstillfälle (2 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation och standardiserat arbetssätt ingår i kursavgiften.

Syfte

Att skapa kunskap och förutsättningar för att efter genomförd utbildning börja/fortsätta att utföra PM-analyser i företaget, samt förmedla den nyvunna kunskapen till sina medarbetare med hjälp av det standardiserade arbetssättet.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 2 dagar och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

Produktionstekniker, underhållstekniker, förbättringsledare

PM-analys fördjupad utbildning

Text Box: Förbättringsarbete