Hem

För att kontakta H.T Industrial ring:

+46  76 1462901

Våra erbjudanden

 

Vi vill erbjuda våra kunder att gå ifrån teori till praktisk tillämpning i utveckling av personal och verksamhet. Teorin hämtar vi ifrån TPM när kunden vill skapa en driftsäker produktionsprocess och ständigt förbättra sin kapacitet och ifrån LEAN-production när kunden vill effektivisera sin verksamhet genom att ständigt eliminera sina slöserier. Vi erbjuder en flexibel plattform av erbjudanden iform av introduktionsutbildningar, coachning, företagsanpassade utbildningar  och utvecklingsprogram genom utbildning då våra kunder har olika önskemål och behov av upplägg.

Utvecklingsprogram

 

Vi hjälper kunden att gå ifrån teori till praktisk tillämpning genom att tillgodose personalens behov av kunskap och förutsättningar. Kunskapen tillgodoses genom teoretisk utbildning och praktisk tillämpning i företagets egna verksamhet och förutsättningarna tillgodoses i ett standardiserat arbetssätt som intergreras i företagets produktionsupplägg/underhållsupplägg.

 Utbildning

 

Vissa utbildningar ligger som öppna utbildningar som hålls på plats i Skövde, alla utbildningar kan företagsanpassas utifrån företagets behov och hålls i det egna företaget. Utbildningsupplägget bygger på att varva teori  med praktisk tillämpning. Coachning vävs in i det teoretiska upplägget för att ge en flygande start vid enskild praktisk tillämpning.

Coachning

 

Vi fungerar som ett bollplank inför varje delsteg i företagets egna utvecklingsresa, syftet är att undvika fallgropar och istället lyfta upp framgångsfaktorerna.

Introduktion

 

Introduktionen sker i utbildningsform och hålls på plats i företaget.