Affärside

H.T Industrial erbjuder att hjälpa till uppför trappanHar ni tänkt att ta dom första stegenEller har ni tagit dom första stegen, men utvecklingen avstannat?Infriad vision

Har ni tänkt att ta dom första stegen?

eller har ni tagit dom första stegen, men utvecklingen avstannat?

H.T Industrial erbjuder att hjälpa till uppför trappan

Infriad vision

För att kontakta H.T Industrial ring:

+46  76 1462901

Vårat upplägg:

 

1. Kundmöte

2. Förstudie

3. Presentation av förstudie

4. Utförande utifrån beslut

5. Avstämning

 

Kundmöte:

Kundmötet utgår utifrån era visioner och problem. För att skapa en tydlig problem och behovsbild ställer vi ett frågebatteri för att se vart ni befinner er på “trappan” , mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis.

 

Många har med förvåning uttryckt sig att man för första gången erhållt gratis konsultation efter utfört kundmöte.

 

Förstudie och presentation

För att kunna garantera att vi kan hjälpa kunden att infria sin vision eller lösa sitt problem i utvecklingsprogram och förlusteliminering så utför vi alltid en förstudie på plats i företaget på 1-3 konsultdagar inkl presentation beroende på omfattning.

 

Resultatet av förstudien och förslag på efterföljande handlingsplan presenteras för kunden.

 

Kostnaden för förstudien återbetalas till  kunden när man väljer att gå vidare,


Utförande utifrån beslut

 

Företagsanpassad utbildning

Utbildningen hålls på plats i företaget, där teori varvas med praktisk tillämpning mot ett pilotområde.

 

Utvecklingsprogram genom utbildning

Utvecklingsprogrammet bygger på workshops som hålls på plats i företaget, där varje utvecklingssteg startar med ett teori pass där H.T. Industrial även visar upp sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut. Efter teori passet så startar det gemensamma arbetet upp i att hitta företagets behov av utformning av arbetssätt och lösningar.

 

När företagets arbetssätt och lösningar är framtaget utbildas berörd personal av workshopsdeltagarna eller om kunden önskar av H.T. Industrial

 

Coachning

Utifrån vad kunden själva vill genomföra, så visar vi upp vår syn på arbetssätt och lösningar och hur vi själva hade gått tillväga i varje steg.

 

Förlusteliminering

Utifrån fördefinierad problembild så analyserar vi för att hitta rotorsak och lösning, därefter presenteras en handlingsplan som kunden själv bereder och genomför. (Om kunden önskar så kan analysfasen även ske ihop med kunden)

 

Avstämning

Vi erbjuder alltid kunden en revision några månader efter genomförande för att säkerställa att företaget lyckats att vidmakthålla uppnådda resultat övertiden.

 

Revisionen utförs helt kostnadsfritt.

Affärside

H.T Industrial consultants skall vara en leverantör av flexibla produkter/tjänster i form av utvecklingsprogram, företagsanpassade utbildningar, coachning och analys för att hjälpa kunden med att infria deras visioner eller lösa deras problem med tyngdpunkt på Lean production och TPM.