Coachning/konsulttjänster

Vi erbjuder att utveckla arbetssätt och metoder utifrån kundens visioner eller problem.

Utveckla arbetssätt och metoder

Text Box: Vi erbjuder tillfälligt projektledarskap.

Projektledarskap

Vi erbjuder att årligen utföra  kompetensinventering på eran personal och därefter redovisa handlingsplan för att metodiskt släcka kompetensgapens inverkan på företagets lönsamhet.

Kompetensinventering

Vi erbjuder att resultatmäta era produktionsflöden för att redovisa vart flaskhalsarna är, sedan ger vi  förslag på analysmetodik för att identifiera dom kroniska felen.

Resultatmätning

Vi erbjuder att utföra enskilda konsulteringar/utredningar inom Lean production, TPM, specialistunderhåll, operatörsunderhåll, förbättringsarbete och kompetensutveckling.

Utredningar

Vi hjälper till att bygga upp en effektiv och lönsam underhållsorganisation inom operativa, strategiska och operatörsunderhållet.

Bygga upp UH-organisationer

Vi hjälper till vid införskaffande av uh-system för att säkerställa att systemet stödjer företagets processer.

Hjälp vid införskaffande av UH-system

UtredningarResultatmätaKompetensinventeringBygga upp UH-organisationerHjälp vid införskaffande av uh-systemCoachning

Vi hjälper till att kritikalitetsindexera utrustningarna så man kan applicera olika metoder och nivåer på underhållsupplägg , inställesetider eller förbättringsarbete mm utifrån koncikvensen av oönskade defekter.

Kritikalitetsindexera utrustningar

Kritikalitetsindexera utrustningar

Vi hjälper till att analysera fram en handlingsplan för att reducera dom kroniska felen.

Analystekniker

Analystekniker

För att kontakta H.T Industrial ring:

+46  76 1462901

Vi hjälper till med att förbättra omställning mellan två batcher att bli så bra som möjligt.

SMED

Vi hjälper till med att kartlägga dom värdeökande aktiviteterna för att sedan jobba bort slöserierna.

Värdeflödesanalys

Vi hjälper till att skapa instruktioner

Skapa instruktioner

Skapa instruktionerProjektledarskapVärdeflödesanalyserSmed

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se

Vi erbjuder att utföra benchmarking inom Lean production, TPM, specialistunderhåll, operatörsunderhåll, förbättringsarbete och kompetensutveckling.

Benchmarking

Benchmarking

Vi stödjer erat arbete i att självständigt driva utvecklingsprojektet vidare inom:

 

· LEAN

· TPM

Coachning under eget införande

Utveckla arbetssätt och metoder