Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion SMED

Syfte

Att få insikt i en effektiv analysmetodik för att effektivisera omställningar.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 1 dag och varvas med teori och praktik.

 

Målgrupp

Produktionstekniker, LEAN-kordinatorer, operatörer

 

 

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför SMED

 

Det är att skapa en standardiserad omställning utifrån optimala förutsättningar till en så effektiv omställning mellan två batcher som möjligt, vilket skapar mer produktionstid och möjliggör produktion med mindre batcher.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i SMED-metodiken och det standardiserade arbetssättet för att sedan utföra det praktiskt i eran utrustning med omställningsförluster, detta görs i flera steg.

 

· Skapa ordning och reda

· Kartlägg omställningen

· Omvandla moment som utförs under omställningen (interna) till planerbara moment (externa)

· Ta bort förluster

· Reducera antalet moment

· Reducera antalet verktyg som behövs under omställningen

· Effektivisera externa och interna moment

· Följ upp omställningstiden löpande för att säkerställa att omställningstiden ligger kvar på de nya tid

· Standardisera det nya omställningsupplägget genom att skapa en rutin som beskriver omställningen

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån en fördefinierad omställning.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av SMED.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete

SMED fördjupad utbildning

Syfte

Att skapa kunskap och förutsättningar för att efter genomförd utbildning börja/fortsätta att systematiskt förbättra omställningstiderna i företaget, samt förmedla den nyvunna kunskapen till sina medarbetare med hjälp av det standardiserade arbetssättet.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 3 dagar och varvas med teori och praktik.

 

Målgrupp

Produktionstekniker, LEAN-kordinatorer, operatörer

 

 

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför SMED

 

Det är att skapa en standardiserad omställning utifrån optimala förutsättningar till en så effektiv omställning mellan två batcher som möjligt, vilket skapar mer produktionstid och möjliggör produktion med mindre batcher.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i SMED-metodiken och det standardiserade arbetssättet för att sedan utföra det praktiskt i eran utrustning med omställningsförluster, detta görs i flera steg.

 

· Skapa ordning och reda

· Kartlägg omställningen

· Omvandla moment som utförs under omställningen (interna) till planerbara moment (externa)

· Ta bort förluster

· Reducera antalet moment

· Reducera antalet verktyg som behövs under omställningen

· Effektivisera externa och interna moment

· Följ upp omställningstiden löpande för att säkerställa att omställningstiden ligger kvar på de nya tid

· Standardisera det nya omställningsupplägget genom att skapa en rutin som beskriver omställningen

 

Teoretisk gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån en fördefinierad omställning.

 

När metodiken lämpar sig i det vardagliga  förbättringsarbetet

Går igenom när SMED-metodiken bör användas i förbättringsarbetet.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en analys i praktiken med hjälp av det standardiserade arbetssättet på en verklig omställning i företaget.

 

Standardiserat arbetssätt

H.T Industrial har standardiserat arbetssätt på hur man utför SMED-analyser, detta är en del av teoriupplägget i utbildningen och den kommer att anpassas efter erat företag beroende på vad ni har för uppföljning, visualisering och standardisering , efter utförd utbildning så får deltagarna det standardiserade arbetssättet som ligger till grund i det systematiska förbättringsarbetet och fortsatta SMED-analyser.

Det standardiserade arbetssättet innehåller:

· Processflöde

· Processinstruktioner

· Vertyg/mallar (Uppföljningsmall, SMED-mall)

· Handhavandeinstruktioner verktyg/mallar

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i SMED-metodiken

· Kunskap i när SMED-metodiken bör användas i det vardagliga förbättringsarbetet

· Skapad SMED-analys med handlingsplan efter den praktiska övningen

 

 

Kostnaden för utbildningen kan vara återbetalad redan under utbildningstiden beroende på val av praktikfall, där skapad SMED analys bidrar till effektivare omställning i utrustningen efter genomförd handlingsplan.

Pris                                                         

36 000 kr/utbildningstillfälle (3 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation och standardiserat arbetssätt ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete