Text Box: Coachning/konsulttjänster

Benchmarking

Benchmarking

 

Syfte: Att utvärdera innehåll i arbetssätt, organisationens effektivitet.

Situation

Ibland så bör man jämföra sig med andra organisationer för att se hur man står sig imot varandra, detta kan vara svårt att göra själv då det behövs en opartisk bedömmare för att skapa en trovärdig rapport.

 

Ex på situationer

· Outsourcingstrategier

· Samarbeten

· Hitta förbättringspotentialer

· Sammanslagningar

H.T Industrial erbjuder att vara den som genomför benchmarkingen och samanställer rapporten.

Att jämföra olika företag/organisationer kräver givetvis samtycke mellan företagen, men man kan även göra en utvärdering utefter H.T Industrials erfarenheter.

Benchmarking

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se