Text Box: Coachning/konsulttjänster

Kompetensinventering

Kompetensinventering

 

Syfte: Att kompetensinventera utrustningar och arbetssättens kompetensbehov.

Situation

I regel så kompetensutvecklar man enbart efter medarbetarnas röst eller efter vilka utbildningar som  finns tillgängliga , detta leder oftast till att man får en skev kompetensutveckling mot utrustningarna och arbetssättens behov och man får inte ut det förväntade resultatet efter satsat kapital.

Men det är svårt att tillsätta en resurs att genomföra en kompetensinventering och få inventeringen uppdaterad.

H.T Industrial erbjuder att årligen utföra  kompetensinventering innehållande kompetensgap:

· Utrustningar/skift

· Arbetssätt/skift

· Verktyg/skift

 

Sedan får man en utvecklingsplan på medarbetaren och en handlingsplan för att metodiskt släcka kompetensgapens inverkan på företagets lönsamhet.

 

 

Visualisering av utvecklingsplan ifrån kompetensmatrisenVisualisering kompetensgap ifrån kompetensmatrisKompetensinventering

Visualisering kompetensgap

Visualisering utvecklingsplan

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se