Text Box: Coachning/konsulttjänster

Projektledarskap

Projektledarskap

 

Syfte: Att tillfälligt täppa till en lucka i organisationen samt att förstärka företagets kompetens

Situation

Ibland så får man luckor i organisationen som det är svårt att tillsätta direkt, H.T Industrial har stor erfarenhet när det gäller:

 

· Servicearbete på maskinutrustning

· Elkonstruktion

· Projektledarskap operativa aktiviteter

· Projektledarskap strategiska aktiviteter

· Kompetensutvecklare

· Personalledare

· Processägare (UH-utveckling)

· Underhållsansvarig (Målsättning, budgetering, uppföljning, målstyrning och projektledarskap)

H.T Industrial erbjuder tillfälligt projektledarskap såsom:

 

· Chef

· Ledare

· Nyanskaffning & modifiering

· Kompetensutvecklare

· Förbättringsledare

· Underhållsansvarig

 

Projektledarskap

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se