Text Box: Coachning/konsulttjänster

Resultatmätning

Resultatmätning

 

Syfte: Att resultatmäta verksamhetens utfall för att identifiera och visualisera vart flaskhalsarna och vilka nyckeltal som avviker mot önskat läge.

Situation

I regel tror man sig veta vilka utrustningar som har återkommande problem, tidsperspektivet är dock oftast senaste veckan. Likaså fokuseras det ofta på att eliminera uppkomsten av det senaste sporadiska lång stoppet. Våran erfarenhet är att båda ovanstående beteenden gör att man oftast siktar fel, och lägger som all kraft på fel ställe eller på fel nyckeltal.

 

Men det är svårt att tillsätta en resurs att genomföra en resultatmätning och få den uppdaterad.

 

H.T Industrial erbjuder att resultatmäta era produktionsflöden innehållande:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljningsbilderna innehåller grafer på utfallet och eventuell handlingsplan, visualiseringsbilderna på produktionsflödesnivå sätts upp på en fabrikstavla  ute i verksamheten, här kan man hålla avstämningar både i ledningsgrupp och mellan ledare och personal.

Biderna på operationsnivå sätts upp vid utrustningen här kan man hålla avstämningar inom operatörs laget

På visualiseringsutskriften kan man följa utfallet per månad på nyckeltalet samt utfallet på utrustningsnivå på den aktuella månaden och accumulerat utfall på utrustningsnivå.

sedan ger vi  förslag på analysmetodik för att identifiera dom kroniska felen.

Vi kan även erbjuda hjälp att analysera fram förslag på åtgärder för att eliminera dom kroniska felen se konsulttjänster “Analystekniker”

 

En förutsättning för att kunna göra en sådan resultatmätning kräver att det finns tillgänglig mätdata, men vi kan även anpassa en resultatmätning efter befintliga data.

 

Resultatmäta

*TAK (OEE)

*Anläggningsutnyttjande- kortastopp, cykeltid,  producerad volym mot planerad

*Tillgänglighet-MTBF, MTTR, MWT, haveri

*Kvalitetsutbyte-kassaktioner-justeringar

*UEB-kostnader på direkt underhållskostnad, indirekt underhållskostnad, tappade intäkter

Visualisering av resultatmätningstavla kapacitet Visualisering utrustning

Visualiseringstavla ute i verksamheten

Visualisering utrustningsnivå

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se