Text Box: Coachning/konsulttjänster

Hjälp vid införskaffande av UH-system

Hjälp vid införskaffande av UH-system

 

Syfte: Att säkerställa att systemet stödjer företagets processer.

Situation

Vanligt förekommande är att man uppgraderar UH-systemet för att hänga med i utvecklingen samt möjliggöra en handskakning med andra system utan att ta hänsyn till företagets arbetssätt och behov detta leder alltid till att verktyget (UH-systemet) blir arbetssättet, vilket skapar en fullständig kaos och kriktiken hamnar på UH-systemet.

H.T Industrial har stor erfarenhet av att anpassa UH-systemet efter företagens arbetssätt.

H.T Industrial erbjuder att hjälpa till vid införskaffande av UH-system.

Hjälp vid införskaffande av uh-system

UH-system

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se