Text Box: Coachning/konsulttjänster

Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys

 

Syfte: Identifiera alla aktiviteter i ett produktionssystem och bedöm vilka som medför värde för kunden. Syftet är att endast värdeskapande aktiviteter finns i ett produktionssystem då allt annat är ”Muda” nämligen slöseri).

Situation

Produktionsuppläggen består oftast av  av en massa icke värdetillförande arbetsmoment, som skapar onödiga kostnader, ledtider mm. I leanproduction filosofin så skall dessa moment reduceras så långt det är möjligt.

H.T Industrial erbjuder att hjälpa till att analysera fram en värdeflödes analys och en handlingsplan för att reducera slöserierna.

VärdeflödesanalyserVärdeflödeskarta nu lägeVärdeflödeskarta föräntat lägeVärdeflödeskarta optimalt läge

Värdeflödes karta ”Nu läge” inkl inplanerade kaizen projekt

Värdeflödes karta ”förväntat läge” efter framtagen plan

Värdeflödes karta ”Optimalt läge” läget som företaget skall sträva efter att uppnå

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se