Text Box: Coachning/konsulttjänster

Coachning

Utveckla arbetssätt och metoder

 

Syfte: Att coacha utvecklingsgruppen inför varje utvecklingssteg genom att gå igenom teori och H.T Industrials syn på lösningar och tillvägagångsätt, samt fungerar som bollplank under varje utvecklingssteg. (per telefon eller på plats).

Situation

Att driva utvecklingsprojekt i egen regi är stimulerande men väldigt resurskrävande och kräver hög kunskap utifrån en helhet. H. T. Industrial har stor erfarenhet inom LEAN, TPM och dess byggstenar vilket gör att ni undviker fallgroparna och når framgången snabbare.

Utveckla arbetssätt och metoder

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se

Coachning inom LEAN

Coachning inom TPM