Kompetensutveckling

Syfte är att identifiera kompetensgap utifrån verksamhetens och individens behov och skapa personliga utvecklingsplaner utifrån kompetensgapens kompetensutvecklingsstrategier.

Resultatet blir en lärande organisation som metodiskt släcker ut sina kompetensgap utifrån strategier och sprider kompetensen mellan duktiga medarbetare i form av enpunktsutbildningar och instruktioner.

Kompetensutveckling

Inventera kompetensområden

Verksamheten inventeras för att identifiera kompetensområden.

Skapa kompetensmatris

Kompetensmatrisen skapas upp utifrån kompetensområdena och befintlig personal.

Kompetensinventera personalen

Personalen inventeras utifrån kompetensområdena för att se vilken kunskap man besitter.

Identifiera kompetensbehov

Kompetensbehov av varje kompetensområde förs in i kompetensmatrisen.

Kompetensstrategi på kompetensområden

Varje kompetensområde analyseras över vilken kompetensstrategi man skall ha för säkrad kompetens. (Interna utbildningar, externa utbildningar, instruktioner, enpunktslektioner).

Standardisera kompetensutvecklingsprocessen

Kompetensutvecklingsprocessen standardiseras för att intergrera systematisk kompetensutveckling som identifierar kompetensgapen och applicerar kompetensplaner för att släcka kompetensgapen.

Analysera, skapa kompetensplan

Kompetensmatrisen analyseras för att lägga kompetensplanen för varje individ för att släcka ut kompetensgapen.

Utvecklingsplanen ifrån kompetensmatrisenvisualisering kompetensgap ifrån kompetensmatrisen

Varför införa kompetensutveckling

 

En av dom viktigaste uppgifterna inom TPM är kompetensutveckling, eftersom det krävs kompetenta medarbetare för att förbättra, ta hand om och utveckla verksamheten på såväl lång som kort sikt.

Kravet på medarbetarnas kompetens och flexibilitet ökar hela tiden i dagens industrier detta medför att man måste jobba aktivt med kompetensutveckling och ha bra insikt på sina kompetensgap som verksamheten lever med för att applicera rätt handlingsplaner för att släcka ut gapen.

Utvecklingsprogram i kompetensutveckling

 

Utvecklingsprogrammet i kompetensutveckling tillgodoser personalens behov av kunskap inom kompetensutveckling och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera kompetensutveckling i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag som vill starta eller företag som redan har börjat med kompetensutveckling då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför anlita H.T. Industrial vid införandet av TPM

 

Vi har själva gjort resan och vet vad som är framgångsfaktorer och fallgropar vid ett införande, men vårt största argument är H.T Industrials modell som kommer att säkerställa att kompetensutveckling intergreras i det vardagliga arbetet. För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara arbetssätt och lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad. Vår erfarenhet är att när kompetensutveckling är applicerat i företaget så startar ett systematisk kompetensutveckling som kommer att släcka ut rätt kompetensgap och blir en lärande organisation.

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är nyvunnen kunskap hos ledning och personal samt ett standardiserat arbetssätt inom kompetensutveckling inklusive kompetensmatris utifrån era förutsättningar och behov.

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet i kompetensutveckling bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av kompetensutveckling mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori,        H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar i kompetensutveckling är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Kompetensutveckling

Text Box: TPM

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet i Kompetensutveckling ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen på utvecklingsprogrammet är i regel 3-5 dagar fördelat under 1 månad beroende på företagets storlek och förutsättning.