I en omgivning där människans deltagande reduceras alltmer bevaras och förbättras kvaliten genom att sköta om och underhålla utrustningen på ett sätt som eliminera uppkomsten av oönskad variation.

 

 

Kvalitetsunderhåll
Kvalitetsunderhåll

Varför kvalitetunderhåll

 

Kvalitetsunderhåll är ett ytterligare utvecklingssteg av specialistunderhåll där utrustningens kvalitetsutbyte får ökad fokus ifrån underhållsavdelningen, taktiken är att likställa en utrustning med 0-fel med en utrustning som levererar 100% i kvalitetsutbyte.

Ett kvalitetsunderhåll ger även följande direkta och indirekta effekter:

 

· Metod för att åstakomma 0-fels utrustningar

· Rotorsaks analys på varje kvalitetsbrist pågrund av variation på utrustning

· Tvärfunktionella felsökningsgrupper vid kvalitetsproblem

· Underhållsupplägg framtaget för att säkerställa kvaliten

 

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet i kvalitetunderhåll bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika Kvalitetsunderhålls-principerna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial  sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom Kvalitetsunderhåll är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Utvecklingsprogram i kvalitetsunderhåll genom utbildning

 

Utvecklingsprogrammet i kvalitetsunderhåll tillgodoser personalens behov av kunskap inom kvalitetsunderhåll och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera kvalitetsunderhåll i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan i TPM då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Utveckla processen genomföra avhjälpande akut underhåll

 

Teori i rotorsaksanalys mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas processen för det avhjälpande akuta underhållet till att alltid utföra rotorsaksanalys i tvärfunktionella grupper vid akut felsökning på utrustning med dåligt kvalitetsutbyte.

Utvärdera och utveckla underhållsupplägget

 

Teori i att ta fram underhållsupplägg utifrån att säkra kvalitetsutbytet hålls mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas arbetssättet för att ta fram underhållsupplägget till att innefatta fokus även på kvalite. När arbetssättet är framtaget utses ett pilotområde där underhållsupplägget utvecklas utifrån det nya arbetssättet.

Definiera krav och behov på underhåll med avseende på kvalite

 

Produktion och kvalitetsavdelningen i företaget definierar behovet av stabilare utrustningar utifrån ökat kvalitetsutbyte i workshopen, därefter utses pilotområde för att införa kvalitetunderhållet emot under utvecklingsprogrammet.

Implementera PM-analys i förbättringsarbetet

 

Teori i PM-analys hålls mot deltagarna i workshopen, därefter implementeras PM-analys som förbättringsmetod i förbättringsarbetet för att möjliggöra att få 0-fels maskiner som enligt taktiken även kommer att generera 100% i kvalitetsutbyte. PM-analys utförs sedan mot utsett pilotområde definierat i den första workshopen.

Kvalitetsunderhåll

Text Box: TPM

Utbildning och spridning

 

Efter att företagets lösningar i kvalitetsunderhåll är framtaget så utbildas berörd personal i lösningarna genom teori och praktisk handling av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet kvalitetsunderhåll ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen är i regel 5-7 dagar fördelat under 3-6 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.