Målstyrning

Utvecklingsprogram i målstyrning

 

Målstyrning är en byggsten i utvecklingsprogrammen inom LEAN-production, TPM och specialistunderhåll men kan lika gärna fungera som ett enskilt utvecklingssteg i ett industri eller tjänsteföretag.

 

Upplägget i målstyrningsmodellen bygger på teori varvat med praktisk tillämpning av målarbete, värdeflödesanalys och uppföljning samt visualmanagement i målstyrning. Det systematiska målarbetet intergreras i företagets genom att standardisera arbetssätt och de bästa lösningarna som därefter utbildas mot berörd personal.

Syftet är att sikta rätt i utveckling och förbättringsarbete i företaget och därefter få alla nivåer i organisationen att följa schemalagda aktiviteter och resultat mot uppsatta mål.

 

 

Varför införa systematisk målstyrning

 

Alla företag är beroende av att årsvis utvärdera sin egen verksamhet och sin omvärld för att skapa vetskap om vad verksamheten behöver att uppnå på 1-3 års sikt. Ett företag med systematisk målstyrning har arbetssätt och verktyg implementerat i organisationen för att infria behovet.

 

Ett företag som är duktiga på målstyrning får även följande indirekta effekter.

 

· Organisationen blir mer förändringsbenägen (Alla berörda vet om vad som är planerat framåt)

· Förbättringsaktiviteterna uppfyller i högre utsträckning förväntat resultat, då förbättringsarbetet har utförts där man har problem istället för där man har ideer.

· Förbättringsarbetet får bättre effekt på ökad kapacitet, då förbättringsarbetet fokuserar på kroniska fel istället för sporadiska fel som uppkommit förra veckan och redan är åtgärdade

· Leveransprecision ökar kraftigt då hela organisationen följer upp aktiviteter schemalagda i målarbetet

· Personalens engagemang ökar, att jämföra med att spela tennis match utan att räkna game och set

· När förbättringsarbete och verksamhetsutveckling blir kopplat mot ett förväntat resultat blir det enklare att säkerställa att alla aktiviteter som utförs är lönsamma för företaget.

Tillvägagångsätt

 

H.T. Industrials modell av målstyrning bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika Målstyrnings-principerna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori,       H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom målstyrning är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Bryt ner mål & vision och masterplaner

 

Teori i målnedbrytning av mål & vision och masterplaner samt hur förbättringsarbetet placeras ut i värdeflödesanalysen utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter tas arbetssätt och lösningar fram i workshopen för att bryta ner mål & vision och masterplaner samt placera ut förbättringsarbetet utifrån värdeflödesanalysen på bästa sätt.

Uppföljning och visualmanagement

 

Teori i visualmanagement inom målstyrning och uppföjning utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter tas arbetssätt och lösningar fram i workshopen för att visualisera och följa upp målstyrningen på bästa sätt.

Ta fram SLA (Service Level Agreement)

 

Teori i att ta fram SLA mellan produktion och dess stödfunktioner för att stödja utplacerat förbättringsarbete i värdeflödesanalysen och att handskaka om mål på vissa nyckeltal och särskillda överenskommelser utbildas mot workshopsdeltagarna, därefter tas arbetssätt och lösningar fram i workshoppen för att applicera SLA-arbetet på bästa sätt.

Ta fram budget och finansiera masterplan

 

Teori i att budgetera direkta kostnader, indirekta kostnader och tappade täckningsbidrag hålls för workshopsdeltagarna, därefter tas arbetssätt och lösningar fram för att budgetera och finansiera masterplanerna på bästa sätt.

Standardisera arbetssätt & lösningar

 

Teori i standardisering av arbetssätt utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter standardiseras framtagna arbetssätt och lösningar i målstyrning för att stödja individen till att utföra sin del i målstyrningen på ett korrekt och effektivt sätt.

Mål & vision och skapa masterplaner

 

Systematisk målstyrning börjar med ledningsarbete därför startar modellen med teori i att ta fram mål & vision och masterplaner utifrån företagets behov framåt mot deltagarna i workshopen, Därefter tas arbetssätt och lösningar fram för att ta fram Mål & vision och skapa masterplaner på ledningsnivå.

Värdeflödesanalys och målarbete

 

Teori i värdeflödesanalys och systematisk målstyrning utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utförs värdeflödesanalys mot aktuellt flöde och arbetssätt och lösningar för att målstyra företaget på bästa sätt tas fram i workshopen.

 

 

 

 

Boka in ett inledande möte

 

Om H.T. Industrials modell i att få till ett systematisk målstryrningsarbete ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 2 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst

 

Omfattningen på modellen är i regel 4-6 dagar fördelat under 1 månad beroende på företagets storlek och förutsättning.

 

Utbildningsansvarig

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se

Målstyrning

Text Box: LEAN-production och TPM