Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion rotorsaksanalys

Syfte

Att få insikt i en effektiv analysmetodik för att lätt hitta rotorsaker till fel.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 1 dag och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

Operatör, montör, produktionstekniker, underhållstekniker, förbättringsledare och servicepersonal.

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför rotorsaksanalys

 

Detta arbetssätt skall säkerställa att operatör/servicepersonal utför rotorsaksanalyser för ständiga förbättringar och uppnår nya nivåer av kapacitet och lönsamhet.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i 5-Why och 7 QCT och förbättringsarbete enligt PDCA.

 

 

Metoden är att utövaren enskilt eller i lag metodiskt:

 

·  Följer upp störningar

·  Visualiserar sitt förbättringsarbete

·  Analyserar

·  Åtgärdar

·  Säkerställer att förbättringsresultatet bibehålls över tiden

 

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat problem.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av rotorsaksanalys.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete

Rotorsaksanalys fördjupad utbildning

Syfte

Att man inte godtar dom kroniska felen utan metodiskt följer upp och eliminerar rotorsakerna.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 2 dagar och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

Operatör, montör, produktionstekniker, underhållstekniker, LEAN/TPM-kordinatorer och servicepersonal.

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför rotorsaksanalys

 

Detta arbetssätt skall säkerställa att operatör/servicepersonal utför rotorsaksanalyser för ständiga förbättringar och uppnår nya nivåer av kapacitet och lönsamhet.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i 5-Why och 7 QCT och förbättringsarbete enligt PDCA.

 

Metoden är att utöveren enskilt eller i lag metodiskt:

 

·  Följer upp störningar

·  Visualiserar sitt förbättringsarbete

·  Analyserar

·  Åtgärdar

·  Säkerställer att förbättringsresultatet bibehålls över tiden

 

Teoretisk gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat problem.

 

Intergrera metodiken till det vardagliga arbetet

Går igenom viktiga principer för att lyckas intergrera rotorsaksanalys i det vardagliga arbetet.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en analys i praktiken med hjälp av det standardiserade arbetssättet på ett verkligt problem i företaget.

 

Standardiserat arbetssätt

 

H.T Industrial har standardiserat arbetssätt på hur man utför rotorsaksanalys detta är en del av teoriupplägget i utbildningen och den kommer att anpassas efter erat företag beroende på vad ni har för uppföljning, visualisering och standardisering , efter utförd utbildning så får deltagarna det standardiserade arbetssättet som ligger till grund i det systematiska förbättringsarbetet och fortsatta 5-Why analyser.

Det standardiserade arbetssättet innehåller:

 

· Processflöde

· Processinstruktioner

· Vertyg/mallar (Rotorsaksmall)

· Handhavandeinstruktioner verktyg/mallar

 

 

 

 

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i rotorsaksanalys

· Kunskap för att intergrera rotorsaksanalys i det vardagliga arbetet

· Skapad handlingsplan på förbättringsåtgärder efter den praktiska övningen

 

Kostnaden för utbildningen kan vara återbetalad redan under utbildningstiden beroende på val av praktikfall, där rotorsak till definierat problem identifierats.

Pris                                                         

24 000 kr/utbildningstillfälle (2 dagar max 8 deltagare kursdokumentation och standardiserat arbetssätt ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete