Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion specialistunderhåll

Syfte

Att väcka intresse och öka förståelsen för betydelsen att gå ifrån ett klassiskt underhåll till att utvecklas till ett specialistunderhåll.

 

Målgrupp

All underhållspersonal, TPM-kordinatorer och ledning

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag och hålls på plats hos företaget.

Innehåll i introduktion specialistunderhåll

 

Bakgrund

Genomgång av specialistunderhållets bakgrund i TPM

 

Förhållande mellan ett klassiskt underhåll och ett specialistunderhåll

Genomgång av vad är det som särskiljer ett klassiskt underhåll med ett specialistunderhåll

 

Effekt

Genomgång om vilken effekt man uppnår med ett specialistunderhåll

 

Specialistunderhålletsarbetssätt

Genomgång av vilka arbetssätt som finns i ett specialistunderhåll:

 

· Målstyra underhållet

· Budgetera underhållet

· Målarbete ihop med produktion

· Akut avhjälpande

· Förebyggande underhåll

· Planera bereda planerbara aktiviteter

· Skapa underhållsupplägg

· Nyanskaffning

· Analys

· Kompetensutveckling

 

Följa upp och visualisera underhållet

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och nyckeltal inom underhåll:

· MTBF

· MTTR

· MWT

· UEB

 

Genomgång av balanced scorecard för underhåll och dess nyckeltal inom fördelningen:

· Kund

· Ekonomi

· Process

· Lärande/medarbetare

 

 

Ordning och reda i verkstad och underhållssystem genom 5S

Genomgång av vikten av 5S i verkstaden och hur man kan införa den.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i effekten av ett specialistunderhåll och dess byggstenar.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris

12 000 kr/utbildningstillfälle max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Specialistunderhåll fördjupad utbildning

Syfte

Att väcka intresse och öka förståelsen för betydelsen att gå ifrån ett klassiskt underhåll till att utvecklas till ett specialistunderhåll.

 

Målgrupp

Ledare och underhållspersonal

 

Längd

Utbildningen är på 3 dagar och hålls på plats hos företaget.

Innehåll i specialistunderhåll fördjupad utbildning

 

Bakgrund

Genomgång av Specialistunderhållets bakgrund i TPM

 

Förhållande mellan ett klassiskt underhåll och ett specialistunderhåll

Genomgång av vad är det som särskiljer ett klassiskt underhåll med ett specialistunderhåll

 

Effekt

Genomgång om vilken effekt man uppnår med ett specialistunderhåll

 

Processkartlägga arbetssätt

Genomgång av vilka arbetssätt som finns i ett specialistunderhåll och hur man nyttjar ett standardiserat arbetssätt.

 

Målstyra underhållet

Genomgång hur man kan målstyra underhållet och visualisera uppsatta mål och visioner.

 

Budgetera underhållet

 Genomgång hur man kan bygga upp en underhållsbudget och hur kan man följa upp och visualisera underhållets lönsamhet.

 

Målarbete ihop med produktion

Genomgång hur man kan målstyra underhållet utifrån produktionsförutsättningarna

 

Akut avhjälpande

Genomgång av hur man arbetar effektivast med akut avhjälpande

 

Förebyggande underhåll

Genomgång hur man arbetar effektivast med förebyggande underhåll

 

Planera bereda planerbara aktiviteter

Genomgång hur man arbetar effektivast med planera och bereda planerbara aktiviteter

 

Skapa underhållsupplägg

Genomgång av hur man skapar upp sitt underhållsupplägg:

·  FU-upplägg

·  Reseservdelsupplägg

·  Dokumentationsupplägg

·  Specialverktygsupplägg

 

Nyanskaffning

Genomgång av hur driftsäkerheten säkras i samband med nyanskaffning och modifiering

 

 

När används analysmetodik i det dagliga underhållsarbetet

Genomgång av vilka förbättringsmetodiker som är lämpliga för underhåll:

·  6-sigma

·  FMEA-analys

·  PM-analys

·  Rotorsaksanalys

 

 

Följa upp och visualisera underhållet

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och nyckeltal inom underhåll:

· MTBF

· MTTR

· MWT

· UEB

 

Genomgång av balanced scorecard för underhåll och dess nyckeltal inom fördelningen:

· Kund

· Ekonomi

· Process

· Lärande/medarbetare

 

Kompetensutveckling

Genomgång hur man kan kompetensutveckla underhållspersonalen efter företagets behov av kompetens.

 

Ordning och reda i verkstad och underhållssystem genom 5S

Genomgång av vikten av 5S i verkstaden och hur man kan införa den.

 

K valitetsunderhåll

 Genomgång hur underhållet kan säkra och förbättra produktens kvalite.

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teori och gruppövningar i specialistunderhåll

· Kunskap i införandet av specialistunderhållets arbetssätt

 

 

Pris

36 000 kr/utbildningstillfälle max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Underhåll
Text Box: Underhåll