Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Från avhjälpande akut till förebyggande och planerat

Text Box: Underhållsutveckling

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet i att gå ifrån akut avhjälpande till förebyggande och planerat underhåll ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen på utvecklingsprogrammet är 3-10 dagar beroende på antal pilotområden.

Från akut avhjälpande till förebyggande och planerat

Ett underhåll som i huvudsak arbetar med akut avhjälpande brandkårs-utryckningar när något har gått sönder blir oftast mycket duktiga på att laga snabbt pågrund av att man har många tillfällen att öva. Företaget däremot får svårt att hålla bra leveransprecision mot sina kunder och måste kompensera med stora volymer i lager vilket binder mycket kapital.

Att börja utföra förebyggande och planerat underhåll skapar förutsättningar till en mer störningsfri produktionsprocess och ökad livslängd på utrustning.

Utvecklingsprogram i att gå ifrån akut avhjälpande till förebyggande och planerat underhåll

 

Utvecklingsprogrammet i att gå ifrån akut avhjälpande till förebyggande och planerat underhåll tillgodoser personalens behov av kunskap inom förebyggande och planerat underhåll och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera förebyggande och planerat underhåll i praktiken utifrån företagets behov.

Varför gå ifrån akut avhjälpande till förebyggande och planerat underhåll

 

Att börja utföra förebyggande och planerat underhåll ökar driftsäkerheten i produktionsprocessen och ger längre livslängd på utrustning. Ett företag med ett underhåll som går ifrån att i huvudsak arbeta med akut avhjälpande till att arbeta mer förebyggande och planerat får även följande egenskaper:

· Ökad kapacitet TAK (OEE)

· Minskad övertid (Om produktionsvolymen är den samma)

· Högre leveransprecision i produktion

· Bättre kvalite på produkten

· Mindre PIA (Produkter I Arbete)

· Mindre korta störningar

· Operatören hinner hantera fler utrustningar eller sysslor

· Ökad kompetens på underhållspersonal

Varför anlita H.T. Industrial vid införandet av förebyggande och planerat underhåll

 

Vi har själva gjort resan och vet svårigheten med att motivera underhållspersonalen till att arbeta förebyggande och planerat, då en underhållare helst vill arbeta avhjälpande akut. Även produktionsorganisationen kan vara svår att övertyga i vikten av att planera in underhållsfönster för att genomföra förebyggande och planerade aktiveter. H.T Industrials modell kommer att säkerställa kvaliten på det förebyggande och planerade underhållet. Underhållspersonalen och produktion kommer att ta del av teori som skapar övertygelse om att arbeta förebyggande är rätt utveckling för företaget.

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är ett infört förebyggande och planerat underhåll på utsedda pilotområden eller i hela företaget.

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet i att gå ifrån akut avhjälpande underhåll till förebyggande och planerat underhåll bygger på workshops där förutsättningar tas fram för att komma igång med ett förebyggande och planerat underhåll.

 

Varje workshop startar med teoretisk utbildning i ämnet. När alla deltagare tagit del av teori så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att det förebyggande underhållsupplägget och förutsättningar till planerat underhåll är framtaget, så utbildas berörd personal i framtaget upplägg av förebyggande och planerat underhåll av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Behov och förutsättningar

 

Som första steg utvärderas företagets behov av förebyggande och planerat underhåll, därefter skapas en bild av grundförutsättningar genom att utvärdera produktionsupplägg och underhållsorganisation. Omfattningen av utvecklingsprogrammet sätts iform av hela företaget eller att utse  pilotområde.

Egna erfarenheter

 

Behovet av FU-kontroller och metoder tas fram utifrån företagets egna erfarenheter som underlag för att skapa FU-upplägget.

Leverantörens rekommendation

 

Leverantörens rekommendationer av FU-kontroller, metoder och intervall tas fram som underlag för att skapa FU-upplägget.

H.T. Industrials erfarenheter

 

H.T. Industrials rekommendation utifrån våra erfarenheter och syn efter att ha tagit del av företagets erfarenheter och leverantörens rekommendationer tas fram som underlag för att skapa FU-upplägget.

Skapa FU-instruktioner och koppla ihop FU-planer

 

FU-instruktioner skapas utifrån teorin och behov, med ett innehåll utifrån den optimala mixen av egna erfarenheter, leverantörens rekommendationer och H.T. Industrials erfarenheter.

Skapa förutsättningar till planerat underhåll

 

Förutsättningar till att kunna åtgärda identifierade defekter planerat skapas utifrån teorin och behov.

Utbildning av berörd personal

 

Berörd personal utbildas i teori och framtaget upplägg i förebyggande och planerat underhåll. Efter utförd utbildning så kan det förebyggande och planerade underhållet starta upp utifrån nyvunnen kunskap och framtagna förutsättningar.