Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion FMEA

Syfte

Att få insikt i en effektiv analysmetodik för att identifiera och eliminera de sporadiska och kroniska felen som kan inträffa i sina flaskhalsar eller processer.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 1 dag och varvas med teori och praktik.

 

Målgrupp

Produktionstekniker, underhållstekniker, LEAN/TPM-kordinatorer, säkerhetsansvarig

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför FMEA

 

Metoden är mycket lämplig som analys vid nyanskaffning, säkerhetsutredningar, arbete med underhållsupplägg samt som kompliment vid flaskhalseliminering.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i FMEA-metodiken och det standardiserade arbetssättet för att sedan utföra en analys praktiskt i verkligheten i företaget.

 

 

Värdera potentiella fel och brister utifrån:

 

· Felintensitet

· Allvarlighetsgrad

· Upptäcktssannolikhet

· Risktal

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat problem.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av FMEA-metodiken.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete

FMEA fördjupad utbildning

Syfte

Att skapa kunskap och förutsättningar för att efter genomförd utbildning börja/fortsätta att utföra FMEA-analyser i företaget, samt förmedla den nyvunna kunskapen till sina medarbetare med hjälp av det standardiserade arbetssättet.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 2 dagar och varvas med teori och praktik.

 

Målgrupp

Produktionstekniker, underhållstekniker, LEAN/TPM-kordinatorer, säkerhetsansvarig

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför FMEA

 

Metoden är mycket lämplig som analys vid nyanskaffning, säkerhetsutredningar, arbete med underhållsupplägg samt som kompliment vid flaskhalseliminering.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i FMEA-metodiken och det standardiserade arbetssättet för att sedan utföra en analys praktiskt i verkligheten i företaget.

 

 

Värdera potentiella fel och brister utifrån:

 

· Felintensitet

· Allvarlighetsgrad

· Upptäcktssannolikhet

· Risktal

 

Teoretisk gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat problem.

 

När metodiken lämpar sig i det vardagliga  förbättringsarbetet

Går igenom när FMEA metodiken bör användas i förbättringsarbetet.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en analys i praktiken med hjälp av det standardiserade arbetssättet på ett verkligt problem i företaget.

 

 

Standardiserat arbetssätt

 

H.T Industrial har standardiserat arbetssätt på hur man utför FMEA-analyser, detta är en del av teoriupplägget i utbildningen och den kommer att anpassas efter erat företag beroende på vad ni har för uppföljning, visualisering och standardisering , efter utförd utbildning så får deltagarna det standardiserade arbetssättet som ligger till grund i det systematiska förbättringsarbetet och fortsatta FMEA-analyser.

Det standardiserade arbetssättet innehåller:

 

· Processflöde

· Processinstruktioner

· Vertyg/mallar (FMEA-mall)

· Handhavandeinstruktioner verktyg/mallar

 

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i FMEA-metodiken

· Kunskap i när FMEA-metodiken bör användas i det vardagliga förbättringsarbetet

· Skapad FMEA med handlingsplan efter den praktiska övningen

 

 

Kostnaden för utbildningen kan vara återbetalad redan under utbildningstiden beroende på val av praktikfall, där skapad FMEA bidrar till högre tillgänglighet i utrustningen efter genomförd handlingsplan.

Pris                                                         

24 000 kr/utbildningstillfälle (2 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation och standardiserat arbetssätt ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete