Text Box: Coachning/konsulttjänster

Analystekniker

Analystekniker

 

Syfte: Att reducera dom kroniska felen på flaskhalsarna så företaget når en ny nivå på kapacitet.

Situation

Förbättringsarbetet utförs ofta där man har ideer, vilket är bra utifrån ett ständigtf örbättringsperspektiv, när det gäller att eliminera flaskhalsar i produktionen så krävs metoder som identifierar de kroniska felen och eliminerar rotorsakerna till problemen.

En annat viktig moment är att applicera rätt analysmetod beroende på situation och vad man vill uppnå.

H.T Industrial har stor erfarenhet av att applicera rätt analysmetod för att lösa uppgiften inom önskad tidsram.

H.T Industrial erbjuder att hjälpa till att analysera fram en handlingsplan för att reducera dom kroniska felen.

Analystekniker

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se