Text Box: Coachning/konsulttjänster

Utveckla arbetssätt och metoder

Utveckla arbetssätt och metoder

 

Syfte: Att kartlägga och dokumentera nya processer för att säkerställa likriktat arbetssätt.

Och säkerställa att dom nya processerna harmoniserar med dom befintliga.

Situation

Att kartlägga processerna är resurskrävande då det går åt en ganska stor grupp för att spika processens utseende och innehåll, H. T. Industrial har stor erfarenhet i processkartläggning vilket gör att ledtiden minskar och det går inte åt lika stor grupp för att ta fram arbetsättet.

H.T Industrial erbjuder att utveckla arbetssätt och metoder utifrån kundens visioner eller problem.

 

ProcessflödeProcessinstruktionVerktyg & mallarHandhavande instruktioner verktyg & mallar

Processflöde

Verktyg & mallar

Processinstruktion

Handhavande instruktion

 vertyg & mallar

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se