Vid frågor så hör av dig till 

Tommy Östholm 076-1462902 tommy@htindustrial.se

Människor och teamarbete

Människor

En utav de mest missbrukade klicherna är med all säkerhet ” Våra anställda är vårat företags största tillgång” inom Lean så är det både ett sant och falskt citat.

 

Vad som är sant är att utan människor finns ingen organisationsprestation, människor är viktigare än fastigheten, utrustning, kassan eller andra resurser.

 

Däremot ser inte leanfilosofin människor som resurser, man mäter, katagoriserar och värderar inte människor på samma sätt som man gör med t. ex tillgångar av kapital. I LEAN-filosofin så är inte människan organisationens största tillgång utan människorna ÄR organisationen. Människan respekteras och förtroende lämnas att kontrollera tillgångar i syfte att tillföra värde till kunden.

Att lyckas med ett ständigt förbättringsarbete kräver trygga medarbetare som vet att uppnådda nivåer av förbättring kommer att stärka företaget och inte ge möjlighet att rationalisera personalstyrkan som tack för genomfört förbättringsreultat. Att effektivisera bort behov av människor i vissa funktioner skall istället ge utrymme för att öka förbättringstakten. Skillnaden ligger i naturliga avgångar, då man kan tillgodo se sig optimeringen och avstå ifrån att återanställa.

 

Flexibla medarbetare med bred kompetens

För att kunna bygga upp en så effektivt arbetslag som möjligt, så krävs det att man utvecklar sin personal till att kunna köra olika typer av utrustning och delta i underhållsarbete, kaizen och nyanskaffningsprojekt mm.

LEAN bygger mycket på olika team med människor som tillsammans effektiviserar processerna. Definitionen för ett väl fungerande team är en samling av människor som jobbar för ett och samma syfte och mål. Om den strävan inte lyser starkt så har du inget team utan en grupp.

Inom LEAN så återfinns team i olika formationer:

 

· Ledningsgrupper

· Arbetslag

· Tvärfunktionellt sammansatta team i t. ex kaizen eller isamband med nyanskaffning av utrustning

· Team sammansatta för att utföra ett kaizen event

 

Hur länge teamet är sammansatt beror på ändamålet med teamet.

 

Egenskaper hos ett väl fungerande team:

 

· Dom delar gärna med sig om information och erfarenheter

· Dom är ständigt engagerade

· Dom tar fördel av olika individers styrkor. (Även inom ett fotbollslag så kan inte alla spelare spela lika bra på alla platser, det              gäller att placera varje spelare där den drar nytta av sina starka sidor)

· Dom strävar mot ett gemensamt mål

· Dom kan lära tillsammans

Människor och teamarbete

 

Syfte: Med ett självstyrande team är att skapa en väl sammansatt grupp av människor att stäva mot att uppfylla samma syfte och mål.

 

Nyttan:

· Med ett självstyrande arbetslag  kommer av förbättrad kommunikation, etablerat ägarskap,  ansvarstagande,  flexibilitet samt att slöserier i form av väntetider försvinner. Arbetslaget vet vad och när det skall göras och man känner ett starkt ansvar att få det utfört.

· Med en tillfällig sammansatt tvärfunktionellt team är engagemang som smittar av sig och nyttjandet av varandras olika styrkor på bästa sätt för att infria ett gemensamt mål.

Respektera människorna i företaget för att möjliggöra ständig förbättring

Teamarbete

Människor och teamarbete

Text Box: LEAN-production