Text Box: Öppen utbildning

5S

Syfte

Syftet är att väcka intresse och öka förståelsen för att få ordning och reda runt utrustningen med hjälp av ett långsiktigt och fungerande 5S arbete samt vilka förluster som påverkas.

 

Målgrupp

Företagets operatörer/montörer, stödfunktioner och dess ledare

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag och hålls i Skövde

Innehåll i 5S

 

 

Varför 5S

 

För att nå ett framgångsrikt förbättringsarbete måste medarbetarna se problemen och förstå orsakerna till förluster och slöseri. Ett effektivt sätt att upptäcka problemen och åtgärda dem är att bestämma sig för en standard för hur man vill att allt ska fungera på arbetsplatsen. 5S är ett metodiskt och effektivt sätt att skapa engagemang, effektivitet samt upprätthålla ordning och reda.

 

Ansvar

 

Operatörens/montörens roll och ansvar

Ledarens roll och ansvar

 

Tillvägagångssätt

 

Vi går igenom hur man för in 5S metodiken samt teorin i varje steg i 5S för att deltagarna skall förstå vad 5S är och hur det kan tillämpas samt hur varje steg bör revideras.

 

· Sortera-Avlägsna onödigt material

· Systematisera-Märka material och platser där saker ska vara placerade.

· Städa-Rengöra arbetsplatsen och utrustningen.

· Se till–Ordning och reda bibehålls

· Standardisera-Skapa regler och rutiner för att upprätthålla ordningen.

 

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av 5S.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

3200 kr/deltagare, kursdokumentation, lunch och kaffe ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete