Text Box: Företagsanpassad utbildning

Produktionsteknisk kunskap inom operatörsunderhåll

Syfte

att utbilda operatörerna inom produktionsteknik som t. ex ergonomi,  säkerhet, arbetsplatsutformning och kapacitetsuppföljning

 

Målgrupp

Operatörer och produktionsledare som infört/skall införa operatörsunderhåll

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag och hålls på plats hos företaget

Innehåll i produktionsteknisk kunskap i operatörsunderhåll steg 6

 

Ergonomi

 

·  Effektiv arbetsplats

·  Integration människa och maskin

 

Kapacitetsmätning

 

·  TAK (OEE)

·  Tillgänglighet

·  Anläggningsutnyttjande

·  Kvalitetsutbyte

 

Optimering

 

·  Optimering v-tygsbyte

·  Optimering omställning (smed)

 

Förbättringsarbete

 

·  Förbättringsmetoder

·  Problemlösningsverktyg

·  Visualisering

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris

12 000 kr/utbildningstillfälle max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Underhåll
Stegen till självständigt operatörsunderhåll

Produktionsteknik