Säkerhet och miljö

Säkerhet och miljö

Text Box: TPM

Ett företag på 2000-talet måste respektera sina anställda och samhället för att lyckas över tiden och den största respekt man kan visa är att bygga upp en säker arbetsplats med minimal miljöpåverkan. Även ur kundens syn så har vikten av att visa upp ett policy utifrån säkerhet och miljöpåverkan varit så stor som nu då medvetenheten hos kunden ständigt ökar.

Ex. Uppföljning säkerhet

Ex. Uppföljning miljö

Varför metoder och rutiner inom säkerhet & miljö

 

Förutom att ta bort risken för olycksfall och miljökatastrofer, så skapas följande direkta och indirekta effekter på företag som prioriterar arbetet med säkerhet och miljö som nr 1:

 

· Bra relation med samhället

· Hög moral hos personal

· Lågt antal sjukskrivningar

· Låg omsättning på personal

· Lätt att rekrytera personal

 

Utvecklingsprogram i att skapa en säker arbetsplats med minimal miljöpåverkan

 

Utvecklingsprogrammet i säkerhet och miljö tillgodoser personalens behov av kunskap om vilka metoder och rutiner som kan användas för att skapa en säker arbetsplats med minimal miljöpåverkan och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera metoderna och rutinerna i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan i TPM då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet i säkerhet & miljö bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika miljö och säkerhetsprinciperna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial  sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom säkerhet & miljö är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Definiera krav och behov på säkerhet & miljö

 

Företagets ledning definierar behovet av säkerhet & miljö i den första workshopen, därefter utses ett pilotområde för att införa säkerhet och miljö metodiken under utvecklingsprogrammet innan de sprids mot resten av företaget.

Utvärdera/ta fram arbetssätt för tillbudsrapportering

 

Teori i tillbudsrapportering hålls mot deltagarna i workshopen, därefter utvärderas eventuell befintlig rutin och arbetssätt för tillbudsrapportering. Vid behov skapas nya rutiner och arbetssätt upp för att möta upp behovet av säkerhet och miljö med avseende på tillbudshantering.

Utvärdera behovet av standardiserad process

 

Teori i standardiserad process hålls mot deltagarna i workshopen, därefter utvärderas eventuell befintlig standardiserad process utifrån hur den stödjer personalen att utföra sina arbetssätt på ett ergonomiskt, säkert och miljömässigt sätt för att möta upp behovet/ kravet .Vid behov skapas nya arbetssätt och rutiner upp för att få till en standardiserad process som möter upo behovet av säkerhet och miljö.

Utvärdera/ta fram arbetssätt för arbetsmiljö revisioner

 

Teori i arbetsplatsrevisioner hålls mot deltagarna i workshopen, därefter utvärderas eventuella befintliga rutiner och arbetssätt för arbetsmiljö revisioner .Vid behov skapas nya rutiner och arbetssätt upp för att möta upp behovet av säkerhet och miljö med avseednde på revision.

Utvärdera/ ta fram arbetssätt för säkrad ergonomi, säkerhet och miljö i samband med nyanskaffning

 

Teori i säkrad ergonomi, säkerhet och miljö hålls mot deltagarna i workshopen, därefter utvärderas eventuellt befintliga rutiner för säkerställd ergonomi, säkerhet och miljö i samband med nyanskaffning. Vid behov skapas nya rutiner och arbetssätt upp för att möta upp behovet av säkerhet och miljö redan vid nyanskaffning.

Utvärdera/ta fram utbildning om säkerhet och miljö för berörd personal

 

En eventuellt befintlig utbildning om säkerhet och miljö på företaget utvärderas, vid behov skapas och hålls en utbildning om säkerhet och miljö för personalen i företaget. Därefter utbildas berörd personal i de nya standardiserade arbetssätten som tagits fram under workshoparna.

Utvärdera/ ta fram uppföljning och visualisering av säkerhet och miljö

 

Teori i uppföljning & visualisering av säkerhet och miljö hålls mot deltagarna i workshopen, därefter utvärderas eventuell befintlig uppföljning och visualisering av säkerhet & miljö . Vid behov skapas ny uppföljning & visualisering av säkerhet och miljöparametrar upp, för att möta upp behovet uppföljning av säkerhet och miljö.

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om standardiserad nyanskaffningsprocess ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen är i regel 5-10 dagar fördelat under 3-6 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.