Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion Tidsreducering/ombalansering

Syfte

Att få insikt i vad en tidsförlust är och hur tidsreduceringsmetodiken ihop med en ombalansering skapar ett jämnare flöde vilket resulterar i kortare ledtider.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 1 dag och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

Produktionstekniker, LEAN-kordinatorer, operatörer

Innehåll i utbildning

 

Varför tidsreduceringsmetodik

 

Det optimala flödet består av endast värdeskapande aktiviteter, då allt annat är ”Muda” nämligen slöseri. Vad som är värdeskapande aktivitet bedöms utifrån kundens syn där följande kriterier måste vara uppfyllda:

 

· Aktiviteten måste förädla produkten/tjänsten

· Kunden måste vara beredd att betala för aktiviteten

· Aktiviteten måste utföras korrekt utan fel vid första tillfället

 

Normalt förekommande är att merparten av tiden som för varje aktivitet i ett flöde är icke värdeskapande aktiviteter (slöserier) som skapar onödiga kostnader och långa ledtider. Tidsreduceringsmetodikens syfte är att systematiskt identifiera, prioritera och därefter eliminera icke värdeökande tid i varje aktivitet.

 

7+1 slöserier ”Muda”:
1. Överproduktion

2. Väntan
3. Lager

4. Onödiga rörelser (personal eller råvaror)
5. Felfunktion (Reparationer, omarbete, kassaktion)
6. Överarbete (Icke värdeskapande moment för kund)
7. Onödiga transporter (råvaror, verktyg, material eller produkter)
+1. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i att tidsoptimera utifrån LEAN och det standardiserade arbetssättet.

 

Metoden är att:

· Kartläggning av värdeökande tid

· Kartläggning av ledtid

· Kartläggande av icke värdeökande tid

· Prioritera utifrån takttid

· Analys av den icke värdeökande tiden för att identifiera typer av slöseri

· Klassificera varje slöseri kategori utifrån Typ 1 & Typ 2

· Utvärdera slöserier

· Ombalansering

 

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat flöde.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av tidsoptimeringsmetodiken och ombalansering..

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete

Tidsreducering/ombalansering fördjupad utbildning

Syfte

Att skapa kunskap och förutsättningar för att efter genomförd utbildning börja/fortsätta att reducera ledtider och andra tidsslöserier i företaget, samt förmedla den nyvunna kunskapen till sina medarbetare med hjälp av det standardiserade arbetssättet.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 3 dagar och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

Produktionstekniker, LEAN-kordinatorer, operatörer

Innehåll i utbildning

 

Varför tidsreduceringsmetodik

 

Det optimala flödet består av endast värdeskapande aktiviteter, då allt annat är ”Muda” nämligen slöseri. Vad som är värdeskapande aktivitet bedöms utifrån kundens syn där följande kriterier måste vara uppfyllda:

 

· Aktiviteten måste förädla produkten/tjänsten

· Kunden måste vara beredd att betala för aktiviteten

· Aktiviteten måste utföras korrekt utan fel vid första tillfället

 

Normalt förekommande är att merparten av tiden som för varje aktivitet i ett flöde är icke värdeskapande aktiviteter (slöserier) som skapar onödiga kostnader och långa ledtider. Tidsreduceringsmetodikens syfte är att systematiskt identifiera, prioritera och därefter eliminera icke värdeökande tid i varje aktivitet.

 

7+1 slöserier ”Muda”:
1. Överproduktion

2. Väntan
3. Lager

4. Onödiga rörelser (personal eller råvaror)
5. Felfunktion (Reparationer, omarbete, kassaktion)
6. Överarbete (Icke värdeskapande moment för kund)
7. Onödiga transporter (råvaror, verktyg, material eller produkter)
+1. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i att tidsoptimera utifrån LEAN och det standardiserade arbetssättet.

 

Metoden är att:

· Kartläggning av värdeökande tid

· Kartläggning av ledtid

· Kartläggande av icke värdeökande tid

· Prioritera utifrån takttid

· Analys av den icke värdeökande tiden för att identifiera typer av slöseri

· Klassificera varje slöseri kategori utifrån Typ 1 & Typ 2

· Utvärdera slöserier

· Ombalansering

 

 

Teoretisk gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat flöde.

 

När metodiken lämpar sig i det vardagliga  förbättringsarbetet

Går igenom när tidsreduceringsmetodiken bör användas i förbättringsarbetet.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en tidsreduceringsanalys i praktiken med hjälp av det standardiserade arbetssättet på ett verkligt flöde i företaget och tar fram ett förslag på eventuell ombalansering.

 

Standardiserat arbetssätt

 

H.T Industrial har standardiserat arbetssätt på hur man utför systematisk tidsoptimering, detta är en del av teoriupplägget i utbildningen och den kommer att anpassas efter erat företag beroende på vad ni har för uppföljning, visualisering och standardisering , efter utförd utbildning så får deltagarna det standardiserade arbetssättet som ligger till grund i det systematiska förbättringsarbetet och fortsatta tidsoptimeringar. Det standardiserade arbetssättet innehåller:

 

· Processflöde

· Processinstruktion

· Tidsuppföljningsverktyg

· Handhavandeinstruktion tidsuppföljningsverktyg

 

 

 

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i tidsreduceringsmetodik

· Kunskap i när tidsreduceringsmetodik bör användas i det vardagliga förbättringsarbetet

· Skapad tidsreduceringsanalys med förslag på ombalansering i flödet

 

Kostnaden för utbildningen kan vara återbetalad redan under utbildningstiden , där efter genomförd handlingsplan efter tidsreduceringsanalysen bidrar till eliminering av tidsslöserier.

Pris                                                         

36 000 kr/utbildningstillfälle (3 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation och standardiserat arbetssätt ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete