Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion arbeta i ett standardiserat arbetssätt

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man arbetar utifrån standardiserade arbretssätt och rutiner för att få bort variation i tillämpning och skapa förutsättning till ständig förbättring av arbetssätt och rutiner.

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls-chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, Team-ledare och deltagare i team

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i Introduktion arbeta i ett standardiserat arbetssätt

 

Bakgrund till vikten av standardisering

Genomgång om varför standardisering skapar grunden till ständig förbättring .

 

Effekten av att bedriva arbetet utifrån ett standardiserat arbetssätt

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när arbetssätt och rutiner är standardiserade och efterlevs av organsiationen.

 

Standardiserade arbetssätt och rutiner

Genomgång av olika arbetssätt och rutiner:

· Arbetssätt som beskriver organisationens processer

· Rutiner som beskriver återkommande arbetsmoment i produktionen

· Förebyggande underhåll

 

Standardiserade arbetssätt och rutiner ett verktyg i det synliga ledarskapet

Genomgång av hur ledarskapet nyttjar standardiserade arbetssätt och rutiner i det synliga ledarskapet:

· Rekrytering av ledare

· Konfirmation av processerna

· Utveckling av verksamhetsplan

· Utveckling av personal

 

SDCA (Standardized Do Check Act)

Genomgång av hur kaizenarbetet även innefattar standardisering i att skapa ständig förbättring

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått en förståelse och insikt i hur man bedriver verksamheten för att få så stor effekt som möjligt när arbetssätt och rutiner är standardiserade.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

6 000 kr/utbildningstillfälle (1/2 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Arbeta i ett standardiserat arbetssätt fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man arbetar utifrån standardiserade arbretssätt och rutiner för att få bort variation i tillämpning och skapa förutsättning till ständig förbättring av arbetssätt och rutiner.

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, Team-ledare och deltagare i team

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i arbeta i ett standardiserat arbetssätt fördjupad utbildning

 

Bakgrund till vikten av standardisering

Genomgång om varför standardisering skapar grunden till ständig förbättring .

 

Effekten av att bedriva arbetet utifrån ett standardiserat arbetssätt

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när arbetssätt och rutiner är standardiserade och efterlevs av organisationen.

 

Standardiserade arbetssätt och rutiner

Genomgång av olika arbetssätt och rutiner:

· Arbetssätt som beskriver organisationens processer

· Rutiner som beskriver återkommande arbetsmoment i produktionen

· Förebyggande underhåll

 

Standardiserade arbetssätt och rutiner ett verktyg i det synliga ledarskapet

Genomgång av hur ledarskapet nyttjar standardiserade arbetssätt och rutiner i det synliga ledarskapet:

· Rekrytering av ledare

· Konfirmation av processerna

· Utveckling av verksamhetsplan

· Utveckling av personal

 

SDCA (Standardized Do Check Act)

Genomgång av hur kaizenarbetet även innefattar standardisering i att skapa ständig förbättring

 

Arbetssätt som beskriver organisationens processer

Genomgång i hur man via standardisering kan få organisationen att arbeta mer systematiskt i t.ex:

· Målarbete & målstyrning

· Förbättringsarbete

· Rapportering

· Kompetensutveckling

 

Rutiner som beskriver återkommande arbetsmoment i produktionen

Genomgång i hur man via standardisering kan skapa grunden till ständig förbättring av kvalitet och effektivitet i produktionen utan att utsätta sina medarbetare för ökad arbetsbelastning genom:

· Korrekt utförande

· Minska den icke värdeökande tiden

· Jämna ut belastning

· Effektiva omställningar

· Effektiva verktygsbyten

 

Förebyggande underhåll

Genomgång i hur man via standardisering av det förebyggande underhållet säkerställer utrustningensbehov av driftsäkerhet och skapar grunden till ständigförbättring av driftsäkerhet genom:

· Korrekt utförande

· Rapportering

· Bygga aktivitetsköer utifrån rapportering

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i hur man bedriver verksamheten för att få så stor effekt som möjligt när arbetssätt och rutiner är standardiserade.

Pris                                                         

12000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete
Text Box: Förbättringsarbete