Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion balanced scorecard

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man följer upp resultatet utifrån balans mellan kund-ekonomi-process-medarbetare/lärande genom balanced scorecard

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i introduktion balanced scorecard

 

Bakgrund

Genomgång av balanced scorecards bakgrund

 

Förhållande mellan balanced scorecard och verksamhetsuppföljning

Genomgång av förhållandet mellan scorecard och övriga verksamhetsuppföljningar

 

Införande av balanced scorecard

Genomgång av balanced scorecard och dess nyckeltal inom fördelningen:

· Kund

· Ekonomi

· Process

· Lärande/medarbetare

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån en fördefinierad verksamhet

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i balanced scorecard.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

6 000 kr/utbildningstillfälle (1/2 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Balanced scorecard fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man följer upp resultatet utifrån balans mellan kund-ekonomi-process-medarbetare/lärande genom balanced scorecard

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i balanced scorecard fördjupad utbildning

 

Bakgrund

Genomgång av balanced scorecards bakgrund

 

Förhållande mellan balanced scorecard och verksamhetsuppföljning

Genomgång av förhållandet mellan scorecard och övriga verksamhetsuppföljningar

 

Införande av balanced scorecard

Genomgång av balanced scorecard och dess nyckeltal inom fördelningen:

· Kund

· Ekonomi

· Process

· Lärande/medarbetare

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån en fördefinierad verksamhet

 

Praktisk tillämpning

Genomför en praktisk övning där vi tar in företagets nyckeltal och ser om det harmoniserar med ett balanced scorecard

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i balanced scorecard, och om dagens uppföljning behöver kompletteras med mer nyckeltal.

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (2 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Balanserat scorecardBalanserat scorecardText Box: Resultat och visualisering
Text Box: Resultat och visualisering