Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion förbättringsarbetets ekonomiska betydelse

Syfte

Att få insikt och förståelse hur kan påvisa förbättringsarbetets ekonomiska betydelse. Utbildningen belyser även hur man kan påvisa stödorganisationernas ekonomiska betydelse t.ex underhåll

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i introduktion förbättringsarbetets ekonomiska betydelse

 

Bakgrund

Genomgång av bakgrund till mätning av förbättringarbetets ekonomiska betydelse

 

Resultatmätning av förbättringsarbetets ekonomiska betydelse

Genomgång av parametrar av kostnader:

· Direkta kostnader (kostnader för förbättringsarbetet)

· Indirekta kostnader (kostnader för dålig kapacitet TAK)

· Tappade täckningsbidrag (tappade intäkter pga dålig kapacitet TAK)

 

Resultatmätning av en stödorganisations ekonomiska betydelse

Genomgång av hur man med samma princip kan påvisa en stödorganisations ekonomiska betydelse.

 

Resultatmätning av kapacitet  TAK (OEE)

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnyttjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och dess 8 förluster:

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning genom att beräkna förbättringarbetets ekonomiska betydelse utifrån TAK-förlusterna kopplat mot kostnaderna på indirekta kostnader och tappade täckningsbidrag på en fördefinierad fabrik.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i hur man kan beräkna förbättringarbetets ekonomiska betydelse.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

6 000 kr/utbildningstillfälle (1/2 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Förbättringsarbetets ekonomiska betydelse fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur kan påvisa förbättringsarbetets ekonomiska betydelse. Utbildningen belyser även hur man kan påvisa stödorganisationernas ekonomiska betydelse t.ex underhåll

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i förbättringsarbetets ekonomiska betydelse fördjupad utbildning

 

Bakgrund

Genomgång av bakgrund till mätning av förbättringarbetets ekonomiska betydelse

 

Resultatmätning av förbättringsarbetets ekonomiska betydelse

Genomgång av parametrar av kostnader:

· Direkta kostnader (kostnader för förbättringsarbetet)

· Indirekta kostnader (kostnader för dålig kapacitet TAK)

· Tappade täckningsbidrag (tappade intäkter pga dålig kapacitet TAK)

 

Resultatmätning av en stödorganisations ekonomiska betydelse

Genomgång av hur man med samma princip kan påvisa en stödorganisations ekonomiska betydelse.

 

Resultatmätning av kapacitet  TAK (OEE)

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnyttjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och dess 8 förluster:

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning genom att beräkna förbättringarbetets ekonomiska betydelse utifrån TAK-förlusterna kopplat mot kostnaderna på indirekta kostnader och tappade täckningsbidrag på en fördefinierad fabrik.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en gemensam gruppövning genom att ta in nödvändig data utifrån värdföretaget och beräkna förbättringarbetets ekonomiska betydelse.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i hur man kan beräkna förbättringarbetets ekonomiska betydelse och vad förbättringsarbetet är värt på företaget.

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation i kursavgiften.

Text Box: Resultat och visualisering
Text Box: Resultat och visualisering