Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion från ledarskap till resultat

Syfte

 Att ge fårståelse och insikt i hur man systematiskt via ledarskapet når resultat genom sina medarbetare och stödfunktioner.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 3 dagar och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls-chefer, Lean/TPM- kordinatorer, Platschefer, VD.

Innehåll i Introduktion från ledarskap till resultat

 

Bakgrund i ledarskapsutveckling

Genomgång om historien bakom LEAN filosofin.

 

Effekter av ett systematiskt och synligt ledarskap

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när LEAN filosofin blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

Omvärldspåverkan

Genomgång av omvärldens påverkan på behovet av utveckling

 

Verksamhetsplan

Genomgång av innehåll och systematik i en verksamhetsplan:

· Strategi

· Mål

· Organisation

· Processer

 

Ledarskap

Genomgång av viktiga roller och ansvarsområden i ett effektivt ledarskap:

· Utveckla verksamhetsplanen

· Ekonomi

· Konfirmera processen genom synligt ledarskap

· Styra mot uppsatta mål

· Coacha & informera sina medarbetare

· Rekrytera & utveckla personal

· Stödja & aktivt delta i medarbetarnas arbete

· Planera

· REHAB

 

Målstyrda team

Genomgång av definition och egenskaper i ett effektivt team

 

Skapa upp ständigförbättring (Kaizen)

Genomgång av ett systematiskt förbättringsarbete

 

Uppföljning för att säkerställa att förväntade resultat infinner sig

Genomgång av uppföljning för att säkerställa förväntade resultat

· Uppföljning av kapacitet

· Uppföljning utifrån balanced scorecard

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått insikt över vad vad det finns för metoder i att lyckas med ett synligt och systematiskt ledarskap, för att nå resultat genom sina medarbetare och stödfunktioner.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

 Från ledarskap till resultat fördjupad utbildning

Syftet är att att ge en kunskap i hur man systematiskt via ledarskapet når resultat genom sina medarbetare och stödfunktioner.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 3 dagar och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls-chefer, Lean/TPM- kordinatorer, Platschefer, VD.

Innehåll från ledarskap till resultat fördjupad utbildning

 

Bakgrund i ledarskapsutveckling

Genomgång om historien bakom LEAN filosofin.

 

Effekter av ett systematiskt och synligt ledarskap

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när LEAN filosofin blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

Omvärldspåverkan

Genomgång av omvärldens påverkan på behovet av utveckling

 

Verksamhetsplan

Genomgång av innehåll och systematik i en verksamhetsplan:

· Strategi

· Mål

· Organisation

· Processer

 

Ledarskap

Genomgång av viktiga roller och ansvarområden i ett effektivt ledarskap:

· Utveckla verksamhetsplanen

· Ekonomi

· Konfirmera processen genom synligt ledarskap

· Styra mot uppsatta mål

· Coacha & informera sina medarbetare

· Rekrytera & utveckla personal

· Stödja & aktivt delta i medarbetarnas arbete

· Planera

· REHAB

 

Målstyrda team

Genomgång av definition och egenskaper i ett effektivt team

 

Team utveckling utifrån FIRO (Fundamental Interpersonal Relationship Oriantation)

Genomgång av teamutveckling utifrån FIRO:

· Självförtroende vs självkänsla

· Utvecklingsfaserna i FIRO

· Tillhöra

· Gemyt

· Rollsökning

· Idyll

· Samhörighet

 

Roller & ansvar hos utbildningsdeltagarnas medarbetare

Genomgång av roller och ansvar hos medarbetare

 

Skapa upp ständigförbättring (Kaizen)

Genomgång av ett systematiskt förbättringsarbete

· PDCA

· Kroniska vs sporadiska fel

· Data insamling

· 7qct-verktygen

· Systematiskt förbättringsarbete

· Rotorsaks analys

· Definera och avgränsa

· Mäta

· Analysera

· Förbättra

· Säkerställ uppnådda resultat övertiden

· Spridning

 

Uppföljning för att säkerställa att förväntade resultat infinner sig

Genomgång av uppföljning för att säkerställa förväntade resultat

· Uppföljning av kapacitet

· Uppföljning utifrån balanced scorecard

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått kunskap över vad det finns för metoder i att lyckas med ett synligt och systematiskt ledarskap, för att nå resultat genom sina medarbetare och stödfunktioner.

Pris                                                         

36 000 kr/utbildningstillfälle (3 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Ledarskap och medarbetare
Text Box: Ledarskap och medarbetare