Text Box: Företagsanpassad utbildning

Underhållsteknik inom operatörsunderhåll

Syfte

Att väcka intresse och öka förståelsen för underhållets betydelse för driftsäkerheten och operatörens ansvar för utrustningen. Så att operatören kan ta över inspektioner ifrån underhållsavdelningen.

 

Målgrupp

Operatörer och produktionsledare som infört/skall införa operatörsunderhåll

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag och hålls på plats hos företaget

Innehåll i underhållsteknik i operatörsunderhåll steg 4

 

El och mek grund och komponent kännedom

 

·  Genomgång av grunderna inom el och mekaniskt underhåll

·  Inblick i dom mest förekommande komponenter på företaget

 

Underhållets ekonomiska betydelse

 

·  Hur påverkar maskinunderhållet företagets lönsamhet

 

Smörjning

 

·  Utrustningarnas behov av smörjning för att förhindra uppkomsten av friktion och slitage

 

Underhålls FU

 

·  Tillståndskontroller

·  Intervall styrda byten

·  Kontroller

 

Operatörens ansvar

 

·  Underlätta vid felsökning

·  Provkörning

·  Förlust rapportering till underhåll

 

Ordning och reda

 

·  Vikten av ordning och reda

 

Subjektiva tillståndskontroller

 

Inspektion/kontroll

 

·  Hur underlätta inspektion

 

Orsaker till haverier

 

Förbrukningskostnader

 

Miljö och säkerhet

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris

12 000 kr/utbildningstillfälle max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Underhåll