Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion förutsättningar för Just In Time

Syfte

Att få insikt och förståelse av den effekt som Just In Time har på företaget, samt förstå de förutsättningar som krävs för att lyckas med ett införande av Just In Time. Introduktions utbildningen lämpar sig både som beslutstöd för ledningsgrupper inför ett införande av Just In Time alternativt som information till berörda grupper under ett införande.

 

Målgrupp

Produktionschefer, logistik chefer,  teknik/underhållschefer, logistik personal, teknik/underhållspersonal och produktionspersonal

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i Introduktion förutsättningar för Just In Time

 

Bakgrund till Just in Time och LEAN

Genomgång om historien bakom Just In Time och LEAN.

 

Förhållandet mellan Just in Time och andra industri filosofier

Genomgång av förhållandet mellan Just in time, LEAN som är en utbyggnad av Just in Time, TPM (Total Productive Maintenance) lyfts fram.

 

Just In Time principen

Genomgång av hur ett optimalt Just In Time upplägg fungerar

 

Effekter utifrån ett införande av Just In Time

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när Just In Time blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

Just In Time-verktyg/metoder

Genomgång av LEAN verktyg/metoder:

· 5S

· SMED

· Andon

· Poka-Yoke

· Kanban

· Jidoka

· Heijunka (Utjämnad produktion)

· Enkelflöden med pull-princip

· Standardiserade arbetssätt

 

Medarbetare och teamarbete

Genomgång av vikten i att utveckla flexibla medarbetare i målstyrda team

 

Uppföljning och visualisering

Genomgång av visualiseringstekniker och förslag på upplägg när det gäller uppföljning av nyckeltal inom Just In Time

 

Vikten av att förutssättningarna är på plats innan Just In Time principen kan appliceras

Genomgång av varför Just In Time är beroende av att företaget redan lyckats införa andra principer som t. ex TPM

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått insikt i vad Just In Time innefattar och dess effekt på företaget när Just In Time är intergrerade i som en naturlig del i den logistiska styrningen av material och produkter igenom värdeflödet. Introduktionsutbildningen ger även en förståelse i vikten av vilkka andra förutsättningar som krävs för att lyckas med Just In Time.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Förutsättningar för Just In Time fördjupad utbildning

Syfte

Att få insikt och förståelse av den effekt som LEAN-filosofierna har på företaget, samt kunskap i tillvägagångssätt vid ett införande av LEAN. Introduktions utbildningen lämpar sig både för att utbilda LEAN kordinatorer och för ledare och medarbetare för produktion, teknik/ underhåll som förväntas bedriva verksamheten enligt LEAN filosofierna

 

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer, produktionschefer, teknik/underhållschefer, teknik/underhållspersonal och produktionspersonal

 

Längd

Utbildningen är på 2 dagar

Innehåll i  förutssättningar för Just In Time fördjupad utbildning

 

Bakgrund till Just in Time och LEAN

Genomgång om historien bakom Just In Time och LEAN.

 

Förhållandet mellan Just in Time och andra industri filosofier

Genomgång av förhållandet mellan Just in time, LEAN som är en utbyggnad av Just in Time, TPM (Total Productive Maintenance och TQM (Total Quality Managment) lyfts fram.

 

Just In Time principen

Genomgång av hur ett optimalt Just In Time upplägg fungerar

 

Effekter utifrån ett införande av Just In Time

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när Just In Time blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

Just In Time-verktyg/metoder

Genomgång av LEAN verktyg/metoder:

· 5S

· SMED

· Andon

· Poka-Yoke

· Kanban

· Jidoka

· Heijunka (Utjämnad produktion)

· Enkelflöden med pull-princip

· Standardiserade arbetssätt

 

Skapa ordning och reda genom 5S

Genomgång av 5S

 

Kvalitetssäkra genom Andon

Genomgång av Andon (Stanna processen vid fel)

 

Kvalitetssäkra genom Poka-Yoke lösningar

Genomgång av Poka-Yoke lösningar

 

Kvalitetssäkra genom Jidoka

Genomgång av Jidoka (tillför mänsklig intelligens till utrustning för kontroll av kvalite)

 

Eliminera variation i tillämpning av arbetssätt och rutiner genom standardisering

Genomgång av standardisering av arbetssätt, rutiner och utrustningens utformning

 

Tillgodo se behovet av kapacitet och driftsäkerhet genom TPM

Genomgång av TPM (Total Productive Maintanance)

 

Skapa upp effektiva team genom att utveckla flexibla medarbetare

Genomgång i att utveckla flexibla medarbetare.

 

Skapa singel flöden med pull

Genomgång i att bygga upp singelflöden med pull

 

Styr material flödet genom Kanban lösningar

Genomgång av Kanban

 

Korta ner omställningstider genom SMED-analys

Genomgång av SMED

 

Utjämna produktionen genom Heijunka

Genomgång av Hejunka (utjämnad produktion) och takttid.

 

Medarbetare och teamarbete

Genomgång av vikten i att utveckla flexibla medarbetare i målstyrda team.

 

Uppföljning och visualisering

Genomgång av visualiseringstekniker och förslag på upplägg när det gäller uppföljning av nyckeltal inom Just In Time

 

Vikten av att förutsättningarna är på plats innan Just In Time principen kan appliceras

Genomgång av varför Just In Time är beroende av att företaget redan lyckats införa andra principer som t. ex TPM effekten utvärderas genom simulering i ett gemensamt grupparbete

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt i vad Just In Time innefattar och dess effekt på företaget när Just In Time är intergrerade i som en naturlig del i den logistiska styrningen av material och produkter igenom värdeflödet. Utbildningen skapar även upp en kunskap i vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med Just In Time.

Pris                                                         

24 000 kr/utbildningstillfälle (2 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Filosofier/principer
Text Box: Filosofier/principer