Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion kompetensutveckling

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man systematiskt kan kompetensutveckla personalen utifrån företagets behov av kunskap.

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer.

 

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i introduktion kompetensutveckling

 

Bakgrund

Genomgång av kompetensutvecklingens bakgrund i TPM

 

Förhållande mellan klasssisk  och systematisk kompetensutveckling

Genomgång av skillnaden mellan klassisk och systematisk kompetensutveckling

 

Effekt

Genomgång av effekten av systematisk kompetensutveckling

 

Införande

Genomgång av stegen i införandet av kompetensutveckling:

 

· Inventering av kompetensområden

· Skapa kompetensmatris

· Inventera personal

· Identifiera kompetensbehov

· Ta fram kompetensstrategier

· Analysera

· Skapa handlingsplan för att släcka ut kompetensgap

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån fördefinierad inventering av kompetensområde och inventerad personal, för att sedan ta fram kompetensbehov, strategier och handlingsplan

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i systematisk kompetensutveckling.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

6 000 kr/utbildningstillfälle (1/2 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

 Kompetensutveckling fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man systematiskt kan kompetensutveckla personalen utifrån företagets behov av kunskap.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer.

 

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i introduktion kompetensutveckling

 

Bakgrund

Genomgång av kompetensutvecklingens bakgrund i TPM

 

Förhållande mellan klasssisk  och systematisk kompetensutveckling

Genomgång av skillnaden mellan klassisk och systematisk kompetensutveckling

 

Effekt

Genomgång av effekten av systematisk kompetensutveckling

 

Införande

Genomgång av stegen i införandet av kompetensutveckling:

 

· Inventering av kompetensområden

· Skapa kompetensmatris

· Inventera personal

· Identifiera kompetensbehov

· Ta fram kompetensstrategier

· Analysera

· Skapa handlingsplan för att släcka ut kompetensgap

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån fördefinierad inventering av kompetensområde och inventerad personal, för att sedan ta fram kompetensbehov, strategier och handlingsplan

 

Praktisk tillämpning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån hur kompetensutvecklingen utförs på värdföretaget, för att komma med förslag på förbättringar.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i systematisk kompetensutveckling, samt förslag på hur man kan förbättra kompetensutvecklingen.

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Ledarskap och medarbetare
Text Box: Ledarskap och medarbetare