Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion LEAN-production

Syfte

Att få insikt och förståelse av den effekt som LEAN-filosofierna har på företaget, samt förstå tillvägagångssätt vid ett införande av LEAN. Introduktions utbildningen lämpar sig både som beslutstöd för ledningsgrupper inför ett införande av LEAN alternativt som information till berörda grupper under ett införande.

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer, produktionschefer, teknik/underhållschefer, produktionsteknik och produktionspersonal

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i Introduktion LEAN

 

Bakgrund till LEAN

Genomgång om historien bakom LEAN filosofin.

 

Förhållandet mellan LEANoch andra industri filosofier

Genomgång av förhållandet mellan LEAN, TPM (Total Productive Maintenance och TQM (Total Quality Managment) lyfts fram.

 

Effekter utifrån ett införande av LEAN

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när LEAN filosofin blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

5 fokuserade områden

Genomgång hur ett LEAN företag arbetar med sina fokuserade områden

· Fokus på kund

· Fokus på arbetssätt

· Fokus på slöserier

· Fokus på ledarskap

· Fokus på ständiga förbättringar

 

Fokuserade mål i ett LEAN företag

Genomgång över ett LEAN företags syn på sina ständigt högt ställda mål på:

· Kvalitet

· Kostnader

· Ledtider

· Kapacitet

· Säkerhet

· Moral

 

LEAN-verktyg/metoder

Genomgång av LEAN verktyg/metoder:

· 5S

· SMED

· Värdeflödesanalys

· Andon

· Poka-Yoke

· Kanban

· Jidoka

· Heijunka (Utjämnad produktion)

· 5-why (Rotorsaks analys)

· Gemba walk (Synligt ledarskap)

· Enkelflöden med pull-princip

 

Medarbetare och teamarbete

Genomgång av vikten i att skapa trygga medarbetare med hög moral i effektiva målstyrda team

 

Uppföljning och visualisering

Genomgång av visualiseringstekniker och förslag på upplägg när det gäller uppföljning av nyckeltal inom LEAN

 

Förbättra värdeflödet

Genomgång i införande av LEAN principer i värdeflödet utifrån kundens syn.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd intoduktionsutbildning har deltagaren fått insikt i vad LEAN innefattar och dess effekt på företaget när LEAN-filosofierna är intergrerade i som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris

12 000 kr/utbildningsdag (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

LEAN-production fördjupad utbildning

Syfte

Att få insikt och förståelse av den effekt som LEAN-filosofierna har på företaget, samt kunskap i tillvägagångssätt vid ett införande av LEAN. Utbildningen lämpar sig både för att utbilda LEAN kordinatorer och för ledare och medarbetare för produktion, teknik/ underhåll som förväntas bedriva verksamheten enligt LEAN filosofierna

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer, produktionschefer, teknik/underhållschefer, produktionsteknik och produktionspersonal

Längd

Utbildningen är på 5 dagar

Innehåll i LEAN fördjupad utbildning

 

Bakgrund till LEAN

Genomgång om historien bakom LEAN filosofin.

 

Förhållandet mellan LEANoch andra industri filosofier

Genomgång av förhålandet mellan LEAN, TPM (Total Productive Maintenance och TQM (Total Quality Managment) lyfts fram.

 

Effekter utifrån ett införande av LEAN

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när LEAN filosofin blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

5 fokuserade områden

Genomgång hur ett LEAN företag arbetar med sina fokuserade områden

· Fokus på kund

· Fokus på arbetssätt

· Fokus på slöserier

· Fokus på ledarskap

· Fokus på ständiga förbättringar (Kaizen)

 

Fokuserade mål i ett LEAN företag

Genomgång över ett LEAN företags syn på sina ständigt högt ställda mål på:

· Kvalitet

· Kostnader

· Ledtider

· Kapacitet

· Säkerhet

· Moral

 

LEAN-verktyg/metoder

Genomgång av LEAN verktyg/metoder:

· 5S

· SMED

· Andon

· Poka-Yoke

· Kanban

· Jidoka

· Heijunka (Utjämnad produktion)

· 5-why (Rotorsaks analys)

· Gemba walk (Synligt ledarskap)

· Enkelflöden med pull-princip

 

Medarbetare och teamarbete

Genomgång av vikten i att skapa trygga medarbetare med hög moral i effektiva målstyrda team

 

Uppföljning och visualisering

Genomgång av visualiseringstekniker och förslag på upplägg när det gäller uppföljning av nyckeltal inom LEAN

 

Förbättra värdeflödet

Genomgång i införande av LEAN principer i värdeflödet utifrån kundens syn.

 

Värdeflödesanalys

Genomgång av hur man bygger upp en värdeflödesanalys och tar fram mätdata

 

Eliminering av slöseri i värdeflödet

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete i värdeflödet utifrån att eliminera slöseri

 

Skapa ordning och reda i värdeflödet

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete i värdeflödet utifrån att skapa upp ordning & reda

 

Korta ner omställningstider i värdeflödet för att möjliggöra mindre batcher

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete i värdeflödet utifrån att korta ner omställningstiden

 

Kvalitetssäkra värdeflödet

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete eller LEAN-metoder i värdeflödet utifrån att kvalitetssäkra värdeflödet

 

Optimal logisk styrning i värdeflödet—>Just in Time

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete eller LEAN-metoder i värdeflödet utifrån att optimera det logistiska flödet både utifrån ett optimalt resursnyttjande och minimal lagerhållning

 

TPM-principer i värdeflödet

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete eller TPM-metoder i värdeflödet utifrån att höja kapacitet och säkra driftsäkerhet i värdeflödet

 

Utjämna produktionen (Heijunka) i värdeflödet

Genomgång av hur och när man jämnar ut produktionen i värdeflödet.

 

Säkerställ kommunikation i värdeflödet

Genomgång av hur och när man säkrar komunikationen i värdeflödet.

 

Standardisera arbetssätt i värdeflödet

Genomgång av hur och när man standardiserar arbetssätten i värdeflödet för att ta bort variation i utförande och skapa grunden för ständigförbättring av arbetssätten i värdeflödet.

 

Lärande organisation

Genomgång av hur och varför man sprider sina kunskaper vidare till andra medarbetare eller underleverantörer och på så sätt blir en lärande organisation.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt i vad LEAN innefattar och dess effekt på företaget när LEAN-filosofierna är intergrerade i som en naturlig del i det vardagliga arbetet, samt den kunskap som krävs för att föra in LEAN principerna i värdeflödet på ett systematiskt sätt och lägga grunden till en lärande organisation som ständigt infriar företagets högt ställda mål.

Pris

60 000 kr/utbildningsdag (5 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Filosofier/principer
Lean production tempelLean production tempelText Box: Filosofier/principer