Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion LEAN-Maintenance

Syfte

Att få insikt och förståelse av produktionsprocessens behov av driftsäkerhet för att produktionen skall kunna tillämpa LEAN-filosofierna med en positiv effekt. Introduktionsutbildningen ger också insikt i hur man systematiskt kan ta bort slöserier i underhållets egna processer för att skapa ett så resurssnålt underhåll som möjligt utan att äventyra driftsäkerheten.

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer, platschefer, VD, teknik/underhållschefer, underhållspersonal

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i Introduktion LEAN-Maintenance

 

Bakgrund till LEAN

Genomgång om historien bakom LEAN filosofin.

 

Förhållandet mellan LEAN och TPM

Genomgång av förhållandet mellan LEAN och TPM  utifrån ett produktion och underhålls perspektiv

 

Effekter utifrån ett införande av LEAN

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när LEAN filosofin blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

5 fokuserade områden

Genomgång hur ett LEAN företag arbetar med sina fokuserade områden

· Fokus på kund

· Fokus på arbetssätt

· Fokus på slöserier

· Fokus på ledarskap

· Fokus på ständiga förbättringar

 

Fokuserade mål i ett LEAN företag

Genomgång över ett LEAN företags syn på sina ständigt högt ställda mål på:

· Kvalitet

· Kostnader

· Ledtider

· Kapacitet

· Säkerhet

· Moral

 

LEAN-verktyg/metoder

Genomgång av LEAN verktyg/metoder:

· 5S

· SMED

· Värdeflödesanalys

· Andon

· Poka-Yoke

· Kanban

· Jidoka

· Heijunka (Utjämnad produktion)

· 5-why (Rotorsaks analys)

· Gemba walk (Synligt ledarskap)

· Enkelflöden med pull-princip

 

TAK (OEE)

Genomgång av TAK modellen (OEE) i att mäta utrustningens kapacitet

 

LEAN filosofins påverkan på underhållet

Genomgång av Just In Time och enkelflöden med pull-princip, där behovet av ökad eller säkerställd kapacitet simuleras fram i ett gemensamt grupparbete

 

Eliminering av slöserier i underhålls egna processer

Genomgång av hur man får ett resurssnålt och effektivt underhåll utifrån kundenssyn utan att äventyra driftsäkerheten genom att eliminera eller reducera slöserierna i underhållets processer.

 

Slöserier:

· Transporter

· Väntan

· Överproduktion

· Fel

· Lager

· Förflyttning

· Överarbete

· Att inte ta tillvara personalens kompetens och kreaktivitet

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått insikt i vad LEAN innefattar och underhålletspåverkan på om LEAN-filosofierna kommer att få önskad effekt i produktionen. Introduktionsutbildningen ger även en insikt i hur underhållets egna processer kan optimeras utan att äventyra driftsäkerheten.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

LEAN-Maintenance fördjupad utbildning

Att få kunskap av produktionsprocessens behov av driftsäkerhet för att produktionen skall kunna tillämpa LEAN-filosofierna med en positiv effekt. Utbildningen ger även kunskap i hur man systematiskt kan ta bort slöserier i underhållets egna processer för att skapa ett så resurssnålt underhåll som möjligt utan att äventyra driftsäkerheten.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 3 dagar

 

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer, platschefer, VD, teknik/underhållschefer, underhållspersonal

Innehåll i LEAN-Maintenance fördjupad utbildning

 

Bakgrund till LEAN

Genomgång om historien bakom LEAN filosofin.

 

Förhållandet mellan LEAN och TPM

Genomgång av förhållandet mellan LEAN och TPM  utifrån ett produktion och underhålls perspektiv

 

Effekter utifrån ett införande av LEAN

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när LEAN filosofin blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

5 fokuserade områden

Genomgång hur ett LEAN företag arbetar med sina fokuserade områden

· Fokus på kund

· Fokus på arbetssätt

· Fokus på slöserier

· Fokus på ledarskap

· Fokus på ständiga förbättringar

 

Fokuserade mål i ett LEAN företag

Genomgång över ett LEAN företags syn på sina ständigt högt ställda mål på:

· Kvalitet

· Kostnader

· Ledtider

· Kapacitet

· Säkerhet

· Moral

 

LEAN-verktyg/metoder

Genomgång av LEAN verktyg/metoder:

· 5S

· SMED

· Värdeflödesanalys

· Andon

· Poka-Yoke

· Kanban

· Jidoka

· Heijunka (Utjämnad produktion)

· 5-why (Rotorsaks analys)

· Gemba walk (Synligt ledarskap)

· Enkelflöden med pull-princip

 

TAK (OEE)

Genomgång av TAK modellen (OEE) i att mäta utrustningens kapacitet

 

LEAN filosofins påverkan på underhållet

Genomgång av Just In Time och enkelflöden med pull-princip, där behovet av ökad eller säkerställd kapacitet simuleras fram i ett gemensamt grupparbete.

 

Eliminering av slöserier i underhålls egna processer

Genomgång av hur man får ett resurssnålt och effektivt underhåll utifrån kundenssyn utan att äventyra driftsäkerheten genom att:

 

Fastställa underhållsbehov

Genomgång av hur man fastställer behovet av underhåll.

 

Utforma underhållstrategi

Genomgång av hur man upprättar en underhållsstrategi.

 

Eliminera slöserier i underhålletsprocesser

Genomgång av hur man går tillväga för att identifiera slöserier i underhålletsprocesser

· Transporter

· Väntan

· Överproduktion

· Fel

· Lager

· Förflyttning

· Överarbete

· Att inte ta tillvara personalens kompetens och kreaktivitet

 

Värdetillförande och icke värdetillförande

Genomgång i hur man identifierar vad som är värdetillförande och icke värdetillförande i underhållets processer utifrån kundens syn.

 

Ta bort variation i hur underhållsprocesserna tillämpas genom att standardisera

Genomgång i hur man standardiserar arbetssätt och rutiner i underhålletsprocesser

 

Skapa upp förbättringsgrupper

Genomgång av vad man bör tänka på vid skapandet av förbättringsgrupper.

 

PDCA

Genomgång av PDCA cykeln i förbättringsarbetet.

 

Lämplig förbättringsmetodik och organisationsformer

Genomgång förbättringsmetodik och organisationsformer för att reducera eller eliminera slöserierna i underhålletsprocesser.

 

Uppföljning i ett LEAN-maintanance

Genomgång av hur man följer upp underhållet i ett LEAN-maintanance.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i vad LEAN innefattar och underhålletspåverkan på om LEAN-filosofierna kommer att få önskad effekt i produktionen. Introduktionsutbildningen ger även kunskap i hur underhållets egna processer kan optimeras utan att äventyra driftsäkerheten.

H.T Industrials LEAN-MaintenanceH.T Industrials LEAN-MaintenanceText Box: Underhåll
Text Box: Underhåll