Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion målstyrning

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man målstyr organisationen genom målnedbrytning.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i introduktion målstyrning

 

Bakgrund

Genomgång av bakgrunden i målstyrning i TPM och LEAN filosofin

 

Förhållande mellan klassisk målarbete och målstyrning

Genomgång av skillnaden mellan klassiskt målarbete och målstyrning

 

Effekt

Genomgång av vilken effekt man får om man inför målstyrning i företaget

 

Införande

Genomgång av införandet:

 

· Mål & vision

· Skapa masterplan

· Värdeflöde

· Målnedbrytning

· Målarbete produktion och stödorganisationer

· Budget

· Uppföljning och visualisering

 

Styrning

Genomgång av styrning utefter uppföljning

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån en fördefinierad fabrik.

 

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i målstyrning.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

6 000 kr/utbildningstillfälle (1/2 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Målstyrning fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man målstyr organisationen genom målnedbrytning.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i målstyrning fördjupad utbildning

 

Bakgrund

Genomgång av bakgrunden i målstyrning i TPM och LEAN filosofin

 

Förhållande mellan klassisk målarbete och målstyrning

Genomgång av skillnaden mellan klassiskt målarbete och målstyrning

 

Effekt

Genomgång av vilken effekt man får om man inför målstyrning i företaget

 

Införande

Genomgång av införandet:

 

· Mål & vision

· Skapa masterplan

· Värdeflöde

· Målnedbrytning

· Målarbete produktion och stödorganisationer

· Budget

· Uppföljning och visualisering

 

Styrning

Genomgång av styrning utefter uppföljning

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån en fördefinierad fabrik.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån hur målstyrning utförs på värd företaget.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i målstyrning och förslag på hur man kan förändra målarbetet på företaget.

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Strategi och inriktning
Text Box: Strategi och inriktning