Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion Nyanskaffning

Syfte

Att få insikt och förståelse av de olika faserna i ett nyanskaffningsprojekt. Introduktionsutbildningen ger även en överblick av de metoder som finns att tillgå i varje projektfas för att säkerställa att projektet lyckas installera en utrustning som snabbt uppnår uppsatta mål och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid.

 

Målgrupp

Projektledare, deltagare i projektteam, produktionschefer, LEAN/TPM-kordinatorer

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i Introduktion nyanskaffning

 

Bakgrund i nyanskaffnings upplägget i TPM

Genomgång om historien bakom behovet av en nyanskaffnings filosofi i TPM .

 

Förhållandet mellan ett nyanskaffningsprojekt utifrån TPM och generella projekt

Genomgång av förhållandet mellan LEAN och TPM  utifrån ett produktion och underhålls -perspektiv

 

Effekten av att bedriva nyanskaffning utifrån TPM

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när nyanskaffningen enligt TPM är väl intergrerad i företagets sätt att bedriva nyanskaffningsprojekt.

 

Stanardiserad nyanskaffningsprocess

Genomgång av behov och tillvägagångssätt till att standardisera nyanskaffningsprocessen.

 

Projektens olika faser

Genomgång av ett nyanskaffningsprojekts olika faser:

· Förprojekt

· Leverantörsval

· Leverans

· Installation & idrifttagning

· Produktionsstart

· Övertagande

 

Nyanskaffnings-verktyg/metoder

Genomgång av nyanskaffnings-verktyg/metoder:

· Riskanalys

· Detaljutredning

· Frågeformulär

· Funktionskravsbeskrivning

· Teknisk specifikation

· LCC- beräkning

· LCP-beräkning

· FAT-test (Factory Acceptance Test)

· SAT-test (Site Acceptance Test)

· Installations besiktning

· Restpunktslista

 

Vikten av uppföljning

Genomgång av vikten av en effektiv uppföljning genom:

· Duglighetsmätning

· TAK (OEE) mätning

· Nedbrytning av TAK i uppföljningen enligt 16 förluster modellen

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått insikt i vad ett nyanskaffningsprojekt som bedrivs utifrån TPM innefattar och vilka metoder som finns att tillgå för att säkerställa att projektet lyckas installera en utrustning som snabbt uppnår uppsatta mål och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Nyanskaffning fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap om vad som utförs i de olika projektfaserna.Utbildningen ger även kunskap i  de metoder som finns att tillgå i varje projektfas för att säkerställa att projektet lyckas installera en utrustning som snabbt uppnår uppsatta mål och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid.

 

Målgrupp

Projektledare, deltagare i projektteam, produktionschefer, LEAN/TPM-kordinatorer

 

Längd

Utbildningen är på 3 dagar

Innehåll i nyanskaffning fördjupad utbildning

 

Bakgrund i nyanskaffnings upplägget i TPM

Genomgång om historien bakom behovet av en nyanskaffningsfilosofi i TPM .

 

Förhållandet mellan ett nyanskaffningsprojekt utifrån TPM och generella projekt

Genomgång av förhållandet mellan LEAN och TPM  utifrån ett produktion och underhålls-perspektiv

 

Effekten av att bedriva nyanskaffning utifrån TPM

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när nyanskaffningen enligt TPM är väl intergrerad i företagets sätt att bedriva nyanskaffningsprojekt.

 

Stanardiserad nyanskaffningsprocess

Genomgång av behov och tillvägagångssätt till att standardisera nyanskaffningsprocessen

 

Projektens olika faser

Genomgång av ett nyanskaffningsprojekts olika faser:

· Förprojekt

· Leverantörsval

· Leverans

· Installation & idrifttagning

· Produktionsstart

· Övertagande

 

Nyanskaffnings-verktyg/metoder

Genomgång av nyanskaffnings-verktyg/metoder:

 

Förutse risker i projektet genom att utföra en riskanalys

Genomgång av innehåll och tillvägagångsätt i att ta fram en riskanalys

 

Ta fram underlag för att kunna skicka ut offert förfrågan genom att utföra en detaljutredning

Genomgång av innehåll och tillvägagångsätt i att ta fram en detaljutredning

 

Ta fram underlag för att kunna vikta tekniska lösningar hos de olika leverantörsvalen genom frågeformulär

Genomgång av innehåll och tillvägagångsätt i att ta fram frågeformulär

 

Säkerställ behovet att standardiserad utformning på funktion genom funktionskravsbeskrivning

Genomgång av innehåll och tillvägagångsätt i att ta fram funktionskravsbeskrivning

 

Säkerställ krav på tekniskalösningar genom teknisk specifikation

Genomgång av innehåll och tillvägagångsätt i att hantera teknisk specifikation

 

Vikta lönsamhet mellan de olika leverantörsvalen under utrstningens förväntade livstid genom LCC- beräkning

Genomgång av tillvägagångsätt i att ta utföra LCC-beräkningar (Life Cykle Cost)

 

Vikta lönsamhet mellan de olika leverantörsvalen under utrstningens förväntade livstid genom LCP-beräkning

Genomgång av tillvägagångsätt i att ta utföra LCP-beräkningar (Life Cykle Profit)

 

Testa utrustningen hos leverantör genom FAT-test (Factory Acceptance Test)

Genomgång av innehåll och tillvägagångsätt i att utföra ett FAT-test

 

Utvädera utformning av Installations besiktning

Genomgång av innehåll och tillvägagångsätt i att utföra en installationsbesiktning

 

Testa utrustningen efter installation genom SAT-test (Site Acceptance Test)

Genomgång av innehåll och tillvägagångsätt i att utföra ett SAT-test

 

Hantera restpunkter genom restpunktslista

Genomgång av innehåll och tillvägagångsätt i att hantera en restpunktslista

 

Övertagande

Genomgång av innehåll och tillvägagångssätt för att uppnå ett effektivt övertagande mellan projekt-teamet och produktion

 

Vikten av uppföljning

Genomgång av vikten av en effektiv uppföljning genom:

· Duglighetsmätning

· TAK (OEE) mätning

· Nedbrytning av TAK i uppföljningen enligt 16 förluster modellen

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i vad ett projekt utifrån TPM innefattar och vilka metoder och verktyg som finns att tillgå för att säkerställa att projektet lyckas installera en utrustning som snabbt uppnår uppsatta mål och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid.

Pris                                                         

36 000 kr/utbildningstillfälle (3 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Nyanskaffning
Text Box: Underhåll