Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion nyanskaffning utifrån ett driftsäkerhetsperspektiv

Syfte

Att få insikt och förståelse av en underhållsteknikers roll de olika faserna i ett nyanskaffningsprojekt. Introduktionsutbildningen ger även en överblick av de metoder som underhållsteknikerna har att tillgå i varje projektfas för att säkerställa att projektet lyckas installera en utrustning som snabbt blir driftsäker och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid.

 

Målgrupp

Underhållschefer, underhållstekniker (ingenjörer), LEAN/TPM-kordinatorer

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i Introduktion i nyanskaffning utifrån ett driftsäkerhetsperspektiv

 

Bakgrund i nyanskaffnings upplägget i TPM

Genomgång om historien bakom behovet av en nyanskaffnings filosofi i TPM .

 

Förhållandet mellan ett nyanskaffningsprojekt utifrån TPM och generella projekt

Genomgång av förhållandet mellan LEAN och TPM  utifrån ett produktion och underhålls-perspektiv

 

Effekten av att bedriva nyanskaffning utifrån TPM

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när nyanskaffningen enligt TPM är väl intergrerad i företagets sätt att bedriva nyanskaffningsprojekt.

 

Stanardiserad nyanskaffningsprocess

Genomgång av behov och tillvägagångssätt till att standardisera nyanskaffningsprocessen

 

Projektens olika faser

Genomgång av underhålls roll och ansvar under ett nyanskaffningsprojekts olika faser:

· Förprojekt

· Leverantörsval

· Leverans

· Installation & idrifttagning

· Produktionsstart

· Övertagande

 

Nyanskaffnings-verktyg/metoder

Genomgång av underhålls roll och anvar i att tillämpa verktyg/metoder för att säkerställa utrustningens funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet under utrustningens uppskattade livsstid:

· Underhålls roll och ansvar vid en riskanalys

· Underhålls roll och ansvar vid en detaljutredning

· Frågeformulär

· Funktionskravsbeskrivning

· Teknisk specifikation

· Underhålls roll och ansvar vid LCC- beräkning

· Underhålls roll och ansvar vid LCP-beräkning

· Underhålls roll och ansvar i samband med FAT-test (Factory Acceptance Test)

· Underhålls roll och ansvar i samband med SAT-test (Site Acceptance Test)

· Underhålls roll och ansvar i samband med Installations besiktning

· Underhålls roll och ansvar i att ta fram och hantera en restpunktslista

· Underhålls roll och ansvar i samband med övertagande

· Underhålls roll och ansvar i att hantera teknisk dokumentation

· Underhålls roll och ansvar i att bereda reservdelar

· Underhålls roll och ansvar i att bereda specialverktyg

 

Vikten av uppföljning

Genomgång av vikten av en effektiv uppföljning genom:

· Duglighetsmätning

· TAK (OEE) mätning

· Nedbrytning av TAK i uppföljningen enligt 16 förluster modellen

· Funktionssäkerhet, underhållmässighet och underhållsäkerhet

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått insikt i vad som är underhålls roll och ansvar i ett nyanskaffningsprojekt som bedrivs utifrån TPM och vilka metoder som finns att tillgå för att säkerställa utrustningens funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet under utrustningens uppskattade livsstid

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Introduktion nyanskaffning utifrån ett driftsäkerhetsperspektiv

Syfte

Att få insikt och förståelse av en underhållsteknikers roll de olika faserna i ett nyanskaffningsprojekt. Introduktionsutbildningen ger även en överblick av de metoder som underhållsteknikerna har att tillgå i varje projektfas för att säkerställa att projektet lyckas installera en utrustning som snabbt blir driftsäker och genererar en så hög vinst som möjligt under dess livstid.

 

Målgrupp

Underhållschefer, underhållstekniker (ingenjörer), LEAN/TPM-kordinatorer

 

Längd

Utbildningen är på 2 dagar

Innehåll i fördjupad utbildning i nyanskaffning utifrån ett driftsäkerhetsperspektiv

 

Bakgrund i nyanskaffnings upplägget i TPM

Genomgång om historien bakom behovet av en nyanskaffnings filosofi i TPM .

 

Förhållandet mellan ett nyanskaffningsprojekt utifrån TPM och generella projekt

Genomgång av förhållandet mellan LEAN och TPM  utifrån ett produktion och underhålls-perspektiv

 

Effekten av att bedriva nyanskaffning utifrån TPM

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när nyanskaffningen enligt TPM är väl intergrerad i företagets sätt att bedriva nyanskaffningsprojekt.

 

Stanardiserad nyanskaffningsprocess

Genomgång av behov och tillvägagångssätt till att standardisera nyanskaffningsprocessen

 

Projektens olika faser

Genomgång av underhålls roll och ansvar under ett nyanskaffningsprojekts olika faser:

· Förprojekt

· Leverantörsval

· Leverans

· Installation & idrifttagning

· Produktionsstart

· Övertagande

 

Nyanskaffnings-verktyg/metoder

Genomgång av underhålls roll och anvar i att tillämpa verktyg/metoder för att säkerställa utrustningens funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet under utrustningens uppskattade livsstid:

 

Underhålls roll och ansvar vid en riskanalys

Genomgång av hur underhåll analyserar riskfaktorer med projektet ur ett underhållsperspektiv

 

Underhålls roll och ansvar vid en detaljutredning

Genomgång av hur underhåll tar fram de underlag som krävs utifrån ett underhållsperspektiv  i detaljutredningen

 

Underhålls roll och ansvar vid LCC- beräkning

Genomgång av LCC samt hur underhåll tar fram underlag för att utföra LCC-beräkningar

 

Underhålls roll och ansvar vid LCP-beräkning

Genomgång av LCP samt hur underhåll tar fram underlag för att utföra LCP-beräkningar

 

Underhålls roll och ansvar isamband med FAT-test (Factory Acceptance Test)

Genomgång av hur underhåll testar av utrustningen för att säkerställa funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet, standardiserade funktioner och låg underhållskostnad över utrustningens livstid under FAT-testet.

 

Underhålls roll och ansvar isamband med SAT-test (Site Acceptance Test)

Genomgång av hur underhåll testar av utrustningen för att säkerställa funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet, standardiserade funktioner och underhållskostnader över utrustningens livstid under SAT-testet.

 

Underhålls roll och ansvar i att bereda reservdelar

Genomgång av hur underhåll bereder reservdelar utifrån LCC metodik och för att säkerställa underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

 

Underhålls roll och ansvar i att ta fram det förebyggande underhållet

Genomgång av hur underhåll tar fram utrustningens behov av förebyggande underhåll och för att säkerställa funktionssäkerhet.

 

Underhålls roll och ansvar i att bereda specialverktyg

Genomgång av hur underhåll bereder specialverktyg för att säkerställa underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

 

Underhålls roll och ansvar i att hantera teknisk dokumentation

Genomgång av hur underhåll granskar och arkiverar specialverktyg för att säkerställa underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

 

Underhålls roll och ansvar isamband med Installations besiktning

Genomgång av hur underhåll besiktar installationen av utrustningen för att säkerställa att tekniska specifikationer följts, utseende, säkerhet,  funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

 

Underhålls roll och ansvar i att ta fram och hantera en restpunktslista

Genomgång av hur underhåll arbetar mot en restpunktslista under projektet

 

Underhålls roll och ansvar i samband med övertagande

Genomgång av vad underhåll förbereder och redovisar isamband med övertagande mellan projektteam och produktion.

 

Vikten av uppföljning

Genomgång av vikten av en effektiv uppföljning genom:

· Duglighetsmätning

· TAK (OEE) mätning

· Nedbrytning av TAK i uppföljningen enligt 16 förluster modellen

· Funktionssäkerhet, underhållmässighet och underhållsäkerhet

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i både vad som är underhålls roll och ansvar i ett nyanskaffningsprojekt som bedrivs utifrån TPM och i metoder som finns att tillgå för att säkerställa utrustningens funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet och låg underhållskostnad under utrustningens uppskattade livsstid

Pris                                                         

24 000 kr/utbildningstillfälle (2 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Nyanskaffning
Text Box: Nyanskaffning