Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion operatörsunderhåll

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man utveckla ett utrustningsnära underhåll genom att utveckla operatörerna i rengöring, inspektion, smörjning och enklare reparationer.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i introduktion operatörsunderhåll

 

Bakgrund

Genomgång av operatörsunderhållets bakgrund i TPM

 

Förhållande mellan  operatörsunderhåll, 5S och specialistunderhåll

Genomgång av vad är det som särskiljer operatörsunderhåll med 5S och vilken utveckling underhållsorganisationen tar mot ett specialistunderhåll.

 

Effekt

Genomgång om vilken effekt man uppnår med ett operatörsunderhåll

 

Införandet av operatörsunderhåll

Genomgång av 7-stegstrappan:

 

· Grundläggande rengöring

· Motåtgärder vid källan till problem

· Standardisering

· Underhållsteknik

· Självständig inspektion

· Organisera arbetsplatsen

· Självständig inspektion

 

Följa upp och visualisera operatörsunderhållet

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K)

 

Genomgång av balanced scorecard och dess nyckeltal inom fördelningen:

· Kund

· Ekonomi

· Process

· Lärande/medarbetare

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i effekten av ett operatörsunderhåll och dess utveckling i 7-stegstrappan.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Operatörsunderhåll fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man utvecklar ett utrustningsnära underhåll genom att utveckla operatörerna i rengöring, inspektion, smörjning och enklare reparationer.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 3 dagar

Innehåll i operatörsunderhåll fördjupad utbildning

 

Bakgrund

Genomgång av operatörsunderhållets bakgrund i TPM

 

Förhållande mellan  operatörsunderhåll, 5S och specialistunderhåll

Genomgång av vad är det som särskiljer operatörsunderhåll med 5S och vilken utveckling underhållsorganisationen tar mot ett specialistunderhåll.

 

Effekt

Genomgång om vilken effekt man uppnår med ett operatörsunderhåll

 

Genomgång av varje steg i 7-stegstrappan

 

Grundläggande rengörning

Genomgång av det första steget vilket är att skapa upp team och genomföra initialrengörning av utrustningen och skapandet av ordning & reda (5S), vilket skapar förutsättningar till inspektion.

 

Motåtgärder vid källan till problem

Genomgång av det det andra steget vilket är att minska den tid som går åt att sköta om, rengöra och inspektera utrustningen. Detta infrias genom att hindra spridningen av smuts, damm, vätskor från källan och införa visualisering.

 

Standardisering

Genomgång av det det tredje steget vilket är att standardisera rengörning, smörjning, inspektion och slitdelsbyten.

 

Underhållsteknik

Genomgång av det det fjärde steget vilket är att utbilda operatörerna i inspektion och underhållsteknik ,för att möjliggöra att operatörerna kan ta över och utföra inspektioner, smörjning och enklare byten av slitdetaljer på ett korrekt och effektivt sätt.

 

Självständig inspektion

Genomgång av det det femte steget vilket är att flytta över åtgärder som tidigare utfördes av underhållsorganisationen till operatörsunderhållet utifrån komplexitet, lagkrav, tidsåtgång, och behov av frekventa åtgärder.

 

Organisera arbetsplatsen

Genomgång av det det sjätte steget vilket är att utbilda operatörerna produktionsteknisk kunskap som t. ex ergonomi, säkerhet, arbetsplatsutformning och kapacitetsuppföljning.

 

Självständig inspektion

Genomgång av det det sjunde steget vilket är att få till uppföljning och ständig förbättring av arbetssätt, driftsäkerhet, kapacitet, inspektionstid, rengörningstid, smörjtid, och byten av slitdelar, samt säkerställa att rengörning, inspektion, smörjning och enklare underhållsarbete är en naturlig del i operatörens arbete som hela tiden effektiviseras genom att ständigt förbättra framtagen standardisering.

 

Följa upp och visualisera operatörsunderhållet

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K)

 

Genomgång av balanced scorecard och dess nyckeltal inom fördelningen:

· Kund

· Ekonomi

· Process

· Lärande/medarbetare

 

 

Praktisk tillämpning

Genomför första steget i 7-stegstrappan i en pilotutrustning.

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i operatörsunderhåll

· Kunskap för att införa ett operatörsunderhåll

· Utfört initialrengöring i pilotområde

Pris                                                         

36000 kr/utbildningstillfälle (3 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Stegen till självständigt operatörsunderhållStegen till självständigt operatörsunderhållText Box: Underhåll
Text Box: Underhåll