Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion resultatmätning

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man resultatmäter kapacitet och kategoriserar förlusttyperna.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i introduktion resultatmätning

 

Bakgrund

Genomgång av dom 8 förlusternas bakgrund i TPM

 

Resultatmätning av kapacitet  TAK (OEE)

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och dess 8 förluster:

 

· Haveri

· Omställning

· Verktygsbyte

· Uppstart

· Korta stopp/systemförluster

· Hastighet

· Kassation & justeringar

· Planerade förluster

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat förluster för att räkna fram TAK.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i resultatmätning av TAK.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

6 000 kr/utbildningstillfälle (1/2 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Resultatmätning fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man resultatmäter kapacitet och kategoriserar förlusttyperna.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i introduktion resultatmätning

 

Bakgrund

Genomgång av dom 8 förlusternas bakgrund i TPM

 

Resultatmätning av kapacitet  TAK (OEE)

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och dess 8 förluster:

 

· Haveri

· Omställning

· Verktygsbyte

· Uppstart

· Korta stopp/systemförluster

· Hastighet

· Kassation & justeringar

· Planerade förluster

 

 

Ansvarsdelning av förluster i organisationer

Genomgång av hur man kan dela förlusterna i organisatoriskt ansvar

 

Metoder för att reducera de olika förlusttyperna

Genomgång av vilka metoder/metodiker som finns för att reducera förlusterna

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat förluster för att räkna fram TAK.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i resultatmätning av TAK och vilka metoder/metodiker som finns för att reducera förlusterna.

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Resultat och visualisering
Text Box: Resultat och visualisering