Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion skapa upp ständig förbättring i det vardagliga arbetet

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man intergrerar ett förbätringsarbete i det vardagliga arbetet.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i introduktion skapa upp ständig förbättring i det vardagliga arbetet

 

Bakgrund

Genomgång av förbättringsarbetets bakgrund i LEAN och TPM

 

Förhållande mellan förbättringsarbete och ständig förbättring

             Genomgång av vad är det som särskiljer klassiskt förbättringsarbete med ständig förbättring.

 

Effekt

Genomgång om vilken effekt man uppnår med ett ständigt förbättringsarbete

 

Ständigt förbättringsarbete

Genomgång av förbättringsområden:

· Utrustning (TAK-utfall)

· Arbetssätt (Hur vi arbetar)

· Metoder, metodiker (FU, förbättrringsmetodiker...)

· Kompetens

 

PDCA (Plan Do Check Act)

Genomgång av hur kaizenarbetet bedrivs vid standardisering genom PDCA:

· Plan

· Do

· Check

· Act

 

Olika förbättringsmetodiker

Genomgång av olika förbättringsmetodiker:

· 6-sigma

· FMEA

· PM-analys

· 5S

· Rotorsaksanalys

· SMED

· Tidsreduceringsanalys

 

Vidmakthålla uppnådda resultat efter förbättringsarbete

Genomgång av vad man behöver tänka på för vidmakthålla uppnådda resultat efter utförd förbättringsarbete.

 

Följa upp och visualisera förbättringsarbetet

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och visualisering av resultat och förbättringsmetodik.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i effekten av ett ständigt förbättringsarbete.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Skapa upp ständig förbättring i der vardagliga arbetet fördjupad utbildning

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man intergrerar ett förbätringsarbete i det vardagliga arbetet.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 3 dagar

Innehåll i skapa upp ständig förbättring i det vardagliga arbetet fördjupad utbildning

 

Bakgrund

Genomgång av förbättringsarbetets bakgrund i LEAN och TPM

 

Förhållande mellan förbättringsarbete och ständig förbättring

             Genomgång av vad är det som särskiljer klassiskt förbättringsarbete med ständig förbättring.

 

Effekt

Genomgång om vilken effekt man uppnår med ett ständigt förbättringsarbete

 

Ständigt förbättringsarbete

Genomgång av förbättringsområden:

 

· Utrustning (TAK-utfall)

· Arbetssätt (Hur vi arbetar)

· Metoder, metodiker (FU, förbättringsmetodiker...)

· Kompetens

 

PDCA (Plan Do Check Act)

Genomgång av hur kaizenarbetet bedrivs vid standardisering genom PDCA:

· Plan

· Do

· Check

· Act

 

Införande

 

Utrustning

Genomgång införande av ständig förbättring utrustning:

 

· Värdeflöde

· Identifiera problemområde

· Identifiera metodiker

· Standardisera metodiken

· Utbilda i teori och praktisk tillämpning

· Sprid vidare kunskapen

 

Arbetssätt

Genomgång införande av ständig förbättring arbetssätt:

 

· Processkartlägg

· Skapa instruktionsstöd till process för utföraren

· Ta fram eventuellt verktyg/mall för process

· Ta fram eventuell handhavandeinstruktion verktyg/mall

· Utbilda i arbetssätt

· Konfirmera arbetssätt

· Förbättra arbetssätt

 

Metoder/metodiker

Genomgång införande av ständig förbättring metoder/metodiker:

 

· Identifiera metodiker

· Standardisera metodiken

· Utbilda i teori och praktisk tillämpning

· Sprid vidare kunskapen

· Förbättra metodiken/metoden

 

Kompetens

Genomgång införande av ständig förbättring kompetens:

 

· Identifiera kompetens

· Identifiera kompetensgap

· Sprid kunskap vidare

· enpunktslektioner

 

 

Olika förbättringsmetodiker

Genomgång av olika förbättringsmetodiker:

 

· 6-sigma

· FMEA

· PM-analys

· 5S

· Rotorsaksanalys

· SMED

· Värdeflödesanalys

· Tidsreduceringsanalys

 

 

Vidmakthålla uppnådda resultat efter förbättringsarbete

Genomgång av vad man behöver tänka på för vidmakthålla uppnådda resultat efter utförd förbättringsarbete.

 

Följa upp och visualisera förbättringsarbetet

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och visualisering av resultat och förbättringsmetodik.

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån val av förbättringsmetodik.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån hur förbättringsarbetet utförs på värdföretaget, för att komma med förslag på förbättringar.

 

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildningen har deltagaren fått förståelse och insikt i effekten av ett ständigt förbättringsarbete och hur det kan införas, samt komma med förslag på hur det kan förbättras på värdföretaget.

Pris                                                         

36 000 kr/utbildningstillfälle (3 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete
Text Box: Förbättringsarbete