Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion skapa upp ett standardiserat arbetssätt

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man skapar standardiserade arbetssätt och rutiner för att få bort variation i tillämpning och skapa förutsättning till ständig förbättring av arbetssätt och rutiner.

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i Introduktion i att skapa upp ett standardiserat arbetssätt

 

Bakgrund till vikten av standardisering

Genomgång om varför standardisering skapar grunden till ständig förbättring .

 

Effekten av att bedriva arbetet utifrån ett standardiserat arbetssätt

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när arbetssätt och rutiner är standardiserade och efterlevs av organsiationen.

 

Standardiserade arbetssätt och rutiner

Genomgång av olika arbetssätt och rutiner:

· Arbetssätt som beskriver organisationens processer

· Rutiner som beskriver återkommande arbetsmoment i produktionen

· Förebyggande underhåll

 

SDCA (Standardized Do Check Act)

Genomgång av hur kaizenarbetet bedrivs vid standardisering genom SDCA:

· Standardized

· Do

· Check

· Act

 

Standardisera arbetssätt och rutiner som beskriver organisationsens processer

Genomgång av vad man behöver tänka på för att inte bara beskriva VAD som skall göras utan HUR det skall utföras för att stödja individen till ett korrekt och effektivt utförande:

· Inriktning/utförande/resultat och stödjande eller workflow

· Processflöde

· Processbeskrivning

· Verktyg och mallar

· Handhavande beskrivning

 

Standardisera rutiner som beskriver återkommande arbetsmoment i produktionen

Genomgång av vad man behöver tänka på för säkerställa ett säkert, korrekt och effektivt utförande med en utjämnad arbetsbelastning genom:

· Aktivitetsbeskrivning

· Ordningsföljd

· Värdeskapande och icke värdeskapande tid

· Takttid och cykeltid

· Symbolik för att belysa krav på användning av säkerhetsutrustning

 

Standardisera för att vidmakthålla uppnådda resultat efter förbättringsarbete

Genomgång av vad man behöver tänka på för vidmakthålla uppnådda resultat efter utförd förbättringsarbete:

· Standardisering efter SMED analys (Effektiv omställningstid)

· Standardisering efter rotorsaks-analys

· Standardisering efter ledtids optimering eller ombalansering

 

Ta fram förebyggande underhåll utifrån ett standardiserat upplägg

Genomgång av vad man behöver tänka på för att skapa upp eller optimera ett befintligt förebyggande underhåll för att säkerställa utrustningens behov av driftsäkerhet:

· Hitta optimal metod

· Säkerställa säkert och korrekt utförande

· Säkerställa effektivt utförande

· Säkerställa optimal frekvens på utförandet

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i hur man skapar upp en verksamhet med standardiserade arbetssätt och rutiner.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Skapa upp ett standardiserat arbetssätt fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man skapar standardiserade arbretssätt och rutiner för att få bort variation i tillämpning och skapa förutsättning till ständig förbättring av arbetssätt och rutiner.

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer,

Längd

Utbildningen är på 2 dagar

Innehåll i skapa upp standardiserat arbetssätt fördjupad utbildning

 

Bakgrund till vikten av standardisering

Genomgång om varför standardisering skapar grunden till ständig förbättring .

 

Effekten av att bedriva arbetet utifrån ett standardiserat arbetssätt

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när arbetssätt och rutiner är standardiserade och efterlevs av organsiationen.

 

Standardiserade arbetssätt och rutiner

Genomgång av olika arbetssätt och rutiner:

· Arbetssätt som beskriver organisationens processer

· Rutiner som beskriver återkommande arbetsmoment i produktionen

· Förebyggande underhåll

 

SDCA (Standardized Do Check Act)

Genomgång av hur kaizenarbetet bedrivs vid standardisering genom SDCA:

· Standardized

· Do

· Check

· Act

 

Standardisera arbetssätt och rutiner som beskriver organisationsens processer

Genomgång av vad man behöver tänka på för att inte bara beskriva VAD som skall göras utan HUR det skall utföras för att stödja individen till ett korrekt och effektivt utförande:

 

Inriktning/utförande/resultat och stödjande eller workflow

Genomgång av olika sätt att visualisera den översta nivån i processkartan.

 

Processflöde

Genomgång av vad man bör tänka på i samband med att skapa processflöden:

· Symboler

· Input/ output

· VAD/HUR

 

Procerssbeskrivning

Genomgång av vad man bör tänka på i samband med att skapa processbeskrivningar:

· Synkning mellan processflöde och processbeskrivning

· Förslag på upplägg och struktur

· VAD/HUR

 

Verktyg och mallar

Genomgång av vikten i att ta fram processensbehov av mallar/verktyg.

 

Handhavandebeskrivning

Genomgång av förslag på hur man skapar handhavandeinstuktioner för verktyg/mallar/system.

 

Standardisera rutiner som beskriver återkommande arbetsmoment i produktionen

Genomgång av vad man behöver tänka på för säkerställa ett säkert, korrekt och effektivt utförande genom:

 

Aktivitetsbeskrivning

Genomgång av hur man säkerställer korrekt utförande vid aktivitetbeskrivningen.

 

Ordningsföljd

Genomgång av hur optimal ordningsföljd kan ha stor påverkan på effektiviteten, samt hur man kan beskriva turordning.

 

Värdeskapande och icke värdeskapande tid

Genomgång över hur man tar fram och beskriver värdeökande och icke värdeökande tid vid standardisering.

 

Takttid och cykeltid

Genomgång över hur man tar fram och beskriver förhållandet mellan takttid och cykeltid vid standardisering.

 

Symbolik för att belysa krav på användning av säkerhetsutrustning

Genomgång av förslag på hur man i standardiseringen kan upplysa om kravet på användandet av viss säkerhetsutrustning.

 

Standardisera för att vidmakthålla uppnådda resultat efter förbättringsarbete

Genomgång av vad man behöver tänka på för vidmakthålla uppnådda resultat efter utförd förbättringsarbete:

 

Standardisering efter SMED analys (Effektiv omställningstid)

Genomgång över hur en standardisering kan se ut efter utförd SMED-analys.

 

Standardisering efter rotorsaks-analys

Genomgång av olika situationer som kräver en standardisering för att vidmakthålla uppnådda förbättringsresultat över tiden.

 

Standardisering efter ledtids optimering eller ombalansering

Genomgång av olika situationer som kräver en standardisering för att vidmakthålla uppnådda förbättringsresultat över tiden.

 

Ta fram förebyggande underhåll utifrån ett standardiserat upplägg

Genomgång av vad man behöver tänka på för att skapa upp eller optimera ett befintligt förebyggande underhåll för att säkerställa utrustningens behov av driftsäkerhet:

 

Hitta optimal metod

Genomgång av tillvägagångssätt för att hitta optimal metod

 

Säkerställa säkert och korrekt utförande

Genomgång av vad man behöver tänka på för att säkerställa korrekt utförande trotts flera olika utförare över utrustningens livstid.

 

Säkerställa effektivt utförande

Genomgång av vad man behöver tänka på för att säkerställa effektivt utförande trotts flera olika utförare över utrustningens livstid.

 

Säkerställa optimal frekvens på utförandet

Genomgång av tillvägagångssätt för att hitta optimal frekvens

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i hur man skapar upp en verksamhet med standardiserade arbetssätt och rutiner.

Pris                                                         

24 000 kr/utbildningstillfälle (2 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete
Text Box: Förbättringsarbete