Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion målarbete mellan produktion och stödorganisationer

Syfte

Att få förståelse och insikt i hur man kan bedriva ett målarbete mellan stödorganisation och produktion.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i introduktion målarbete mellan produktion och stödorganisationer

 

Bakgrund

Genomgång av bakgrunden i målstyrning i TPM och LEAN filosofin

 

Förhållande mellan klassisk målarbete och målstyrning

Genomgång av skillnaden mellan klassiskt målarbete och målarbete mellan produktion och stödorganisation

 

Effekt

Genomgång av vilken effekt man får om man inför målarbete mellan produktion och stödorganisation

 

Införande

Viktiga inputs:

 

· Mål & vision

· produktionsförutsättningarna

· Uppföljning produktion

· Särskilda behov

 

Stödorganisationen arbetar fram ett kontrakt SLA (Service Level Agreement) innehållande:

            

· Handlingsplan förbättringsarbete

· Nya målnivåer på nyckeltal

· Särskilda överenskommelser

 

Kontraktet handskakas och ligger som grund på det långsiktiga arbetet över året.

 

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån fördefinierade inputs och skapar en SLA.

 

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i målarbete mellan produktion och stödorganisation.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

6 000 kr/utbildningstillfälle (1/2 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Målarbete mellan produktion och stödorganisationer fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man kan bedriva ett målarbete mellan stödorganisation och produktion.

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i målarbete mellan produktion och stödorganisationer fördjupad utbildning

Bakgrund

Genomgång av bakgrunden i målstyrning i TPM och LEAN filosofin

 

Förhållande mellan klassisk målarbete och målstyrning

Genomgång av skillnaden mellan klassiskt målarbete och målarbete mellan produktion och stödorganisation

 

Effekt

Genomgång av vilken effekt man får om man inför målarbete mellan produktion och stödorganisation

 

Införande

Viktiga inputs:

 

· Mål & vision

· produktionsförutsättningarna

· Uppföljning produktion

· Särskilda behov

 

Stödorganisationen arbetar fram ett kontrakt SLA (Service Level Agreement) innehållande:

            

· Handlingsplan förbättringsarbete

· Nya målnivåer på nyckeltal

· Särskilda överenskommelser

 

Kontraktet handskakas och ligger som grund på det långsiktiga arbetet över året.

 

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån fördefinierade inputs och skapar en SLA.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån hur målarbetet utförs mellan produktion och stödorganisation på värd företaget.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i målarbete mellan produktion och stödorganisation och hur man kan förbättra målarbetet mellan produktion och stödorganisationer.

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Strategi och inriktning
Text Box: Strategi och inriktning