Utbildningsprogram

Utbildningsprogram för underhållstekniker

Syfte

Att kompetensutveckla underhållsingenjörer/tekniker i hur man skapar driftsäkra produktionsprocesser och på så sätt ökar företagets kapacitet och lönsamhet. Efter utbildningen så kommer deltagarna kunna applicera teorin i praktiken. Deltagarna kommer även att kunna dra nytta av erfarenhetsutbyte med andra företag som är representerade på utbildningen.

 

Målgrupp

Underhållstekniker, underhållsledare och underhållsingenjörer

 

Längd

Utbildningen är på 13 dagar fördelat på 6 block

Pris

Kursen är på 13 dagar fördelat på 6 block och hålls i Skövde.

Prisuppgift 45 000 kr exkl moms inkl lunch, för och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Nu ingår det även tentamensavgift för att certifiera sig som underhållstekniker enligt EFNMS.

Tentamen sköts av UTEK.

Håkan Östholm 076-1462901 hakan@htindustrial.se

Driftsäkerhet– nyckeln till lönsamhet

 

Då marknaden i dagens läge sätter priset kvarstår att sälja mer volym eller reducera kostnader.

Att skapa en driftsäker produktionsprocess är en förutsättning för att kunna producera kostnadseffektivt, i rätt tid med rätt kvalitet.

 

Vägen till ett målstyrt och värdeskapande underhåll

 

Grunden är vår utbildning till Diplomerad driftsäkerhetstekniker, som ger företagets representant de rätta förutsättningarna och den kunskap som krävs för att anpassa driftsäkerhetsarbetet utifrån rådande produktionsförutsättningar, mål och visioner.

Utbildningsprogrammet är uppdelat i 6 block och totalt 13 dagar utspridda över 3-4 månader. Teori varvas med praktiska tillämpningar i ett grupparbete som går som en röd tråd genom utbildningen. Erfarenhetsutbytet i det nätverk som byggs upp ger ett ovärdeligt kompliment till den nyvunna kompetensen.

 

Stöd för fortsatt verksamhetsutveckling

 

När underhållet börjar svänga från huvudsakligen avhjälpande insatser mot mer planerade, förebyggande och förbättrande åtgärder kan vi även erbjuda hjälp i övergången till målstyrt systematiskt specialistunderhåll och utrustningsnära operatörsunderhåll.

 

Utbildningens innehåll

 

>> Kunskap i underhållsteknikerns egna påverkan på företagets

     förmåga att infria uppsatta mål och ökad lönsamhet.

 

>> Grundläggande kunskaper i effektivitet, förluster och uppföljning.

 

>> Grundläggande kunskaper i budgetering av underhåll.

 

>> Grundläggande kunskaper i säkerställande av driftsäkerheten i samband

     med nyanskaffning.

 

>> Grundläggande verktyg, metoder och system som appliceras i underhållsverksamheten:

      6-sigma, FMEA och optimering

 

>> Grundläggande kunskaper i syftet med utrustningsnära operatörsunderhåll och

     Teknikerns roll på vägen mot ett självgående operatörsunderhåll.

 

>> Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna

 

>> Grupparbete där nyvunna kunskaper i varje block appliceras i en simulerad miljö där egna

     Val visar effekterna av gruppens slutsatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsprogram för underhållstekniker

 

Block 1. Allmän kunskap

· Utbildningsupplägg

· Omvärld

· Skillnaden mellan tradionellt underhåll och specialistunderhåll

· Nyckeltal och funktionssäkerhet, UH-mässighet och UH-säkerhet

 

 

Block 2. Inriktning och resultatmätning

· Översättning av företagets övergripande mål till UH-mål

· Uppföljning av underhållet

· OEE/TAK, MTBF, MTTR, MWT

 

 

Block 3. Analysmetodik

· 6-sigma generellt

· Analys av UH-förluster med 6-sigma metodik

· FMEA

· Optimering

 

 

Block 4. Underhållsupplägg och standardisering

· Viktiga grundfilosofier vid skapandet av FU-upplägg för att säkra upp produktionsprocessen

· Viktiga grundfilosofier vid reservdelsberedning

· Vikten av ordning och reda-dokumentation och verktyg

· Varför standardisering är en förutsättning för förbättring

· Olika tekniker för att standardisera driftsäkerhetsprocessen

 

 

Block 5. Nyanskaffning

· Viktiga grundfilosofier och tekniker i att säkra upp funktionssäkerhet, UH-mässighet och

UH-säkerhet i samband med nyanskaffning.

· Vikten av uppföljning i samband med nyanskaffning

· Vikten av standardiserat produktionsupplägg

· Vikten av utprovad teknik

 

 

Block 6. Operatörsunderhåll

· Effekterna av ett rätt applicerat operatörsunderhåll

· Underhållsorganisationens möjligheter vid införandet av operatörsunderhåll

· UH-teknikerns roll på vägen mot ett självständigt operatörsunderhåll

· Genomgång av tentamen

· Diplomering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa driftsäkerhet - en lönsam investering!

 

En vanlig bild av underhåll är att personal likt en brandkår rycker ut för att ”släcka bränder”.

Att ta steget vidare för att kontinuerligt säkerställa en driftsäker produktionsprocess, i linje med företagets mål och produktionsförväntningar, kräver helt nya metoder och kunskaper.

Vi har under många år arbetat med underhållsfrågor och produktionsteknik i den hårt konkurrensutsatta fordonsindustrin, bl a genom att delta i utvecklingen av Volvo personvagnars motorfabrik i Skövde, som tidigt införde TPM och därmed fått ett flertal internationella utmärkelser som   t.ex TPM-priset från Japan Institute of Plant Management. Man utsågs även av UTEK till det svenska företag som hade bäst underhåll två år i rad 2007 och 2008.

Vår samlade erfarenhet gör att vi kan förmedla viktiga framgångskoncept och, inte minst, vilka fallgropar som mam bör undvika under utvecklingen av ett utrustningsnära operatörsunderhåll och ett målstyrt, systematiskt specialistunderhåll.

Utbildningsprogram för underhållstekniker

Vid frågor så hör av dig till: