Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion Underhållsupplägg

Syfte

Att få förståelse och insikt i hur man säkerställer utrustningens behov av driftsäkerhet och effektivt utförande genom underhållsupplägg. Introduktionen berör även hur man får till ständig förbättring av driftsäkerhet genom att hålla underhållsupplägget uppdaterat.

 

Målgrupp

Teknik/underhålls chefer, underhållspersonal, TPM-kordinatorer

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i introduktion underhållsupplägg

 

Bakgrund

Genomgång av underhållsuppläggets utveckling

 

Effekt

Genomgång om vilken effekt man uppnår med ett uppdaterat underhållsupplägg:

· Dokumentation

· Förebyggande underhåll

· Reservdelar

· Specialverktyg

 

Utrustningens behov av underhållsuplägg

Genomgång av hur man kan vikta behovet av underhållsupplägg genom kritikalitetsindex på utrustningarna

 

Underhållssystem

Genomgång av vikten av underhållssystem och hur man kan bygga struktur

 

 

Följa upp underhållsupplägget

Genomgång av MTTR (Mean Time Between Failure) och reservdelsberedning genom LCC (Life Cykel Cost)

 

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i effekten av ett uppdaterat underhållsupplägg och hur man strukturerar upplägget i underhållssystemet.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Underhållsupplägg fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man säkerställer utrustningens behov av driftsäkerhet och effektivt utförande genom underhållsupplägg. Introduktionen berör även hur man får till ständig förbättring av driftsäkerhet genom att hålla underhållsupplägget uppdaterat.

 

Målgrupp

Teknik/underhålls chefer, underhållspersonal, TPM-kordinatorer

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i underhållsupplägg fördjupad utbildning

 

Bakgrund

Genomgång av underhållsuppläggets utveckling

 

Effekt av ett ständigt uppdaterat/optimerat underhållsupplägg

 

Dokumentation

Genomgång av hur dokumentationsupplägget optimeras och hålls uppdaterat:

 

· Identifiering av utrustning med behov av nytt eller reviderat dokumentationsupplägg

· Kontroll av dokumentation

· Skapa alternativt uppdatera dokumentation

· Registrera dokumentation

· Arkivering av dokumentation

· Utvärdera behov av snabb tillgång

 

Reservdelar

Genomgång av hur reservdelsupplägget optimeras och hålls uppdaterat:

 

· Klassificering av reservdelar (försäkringsreservdelar, förbrukningsreservdelar och förbrukningsmaterial)

· Lönsamhetsutvärdering av försäkringsreservdelar

· Beräkna optimalt antal på förbrukningsreservdelar

· Nedbrytning av artikel i utrustningsstruktur

· Ta fram alternativa lösningar än lagerförning av artikel

· Ta fram underlag för reparabler (var reperation skall utföras samt skapa renoverings instruktion)

· Utvärdera behov av snabb tillgång

 

Förebyggande underhåll

Genomgång av hur FU-upplägget optimeras och hålls uppdaterat:

 

· Identifiering av utrustning med behov av nytt eller reviderat FU-upplägg

· Framtagning metod

· Uppskattning av frekvens

· Uppskattning av åtgärdstid

· Uppskattning materialbehov

· Åtgärdsmetod vid identifierad avvikelse

· Beräkning av årlig kostnad

· Beslut om aktivering av FU-upplägg

· Skapa FU-instruktion

· Aktivera FU-plan

 

 

Specialverktyg

Genomgång av hur FU-upplägget optimeras och hålls uppdaterat:

 

· Identifiering av utrustning med behov av nytt eller reviderat specialverktygs-upplägg

· Inköp alternativt ta fram specialverktyg

· Reparera alternativt modifiera specialverktyg

· Utvärdera behov av förebyggande underhåll på specialverktyg

· Registrering av specialverktyg

· Utvärdera behov av handhavande instruktion

· Framtagning av handhavadeinstruktion

· Utvärdera behov av snabb tillgång

 

 

Utrustningens behov av underhållsuplägg

Genomgång av hur man kan vikta behovet av underhållsupplägg genom kritikalitetsindex på utrustningarna

 

Underhållssystem

Genomgång av vikten av underhållssystem och hur man kan bygga struktur

 

Följa upp underhållsupplägget

Genomgång av MTTR (Mean Time Between Failure) och reservdelsberedning genom LCC (Life Cykel Cost)

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i underhållsupplägg

· Kunskap för att bygga upp struktur i underhållssystemet

· Kunskap om hur man kan hålla upplägget uppdaterat

Pris                                                         

36 000 kr/utbildningstillfälle (3 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Underhåll
Text Box: Underhåll