Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion visualisering

Syfte

Att få insikt och förståelse hur man kan effektivisera sin produktionsprocess genom att applicera olika visualiseringstekniker

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i introduktion visualisering

 

Bakgrund

Genomgång av visualiseringens bakgrund i TPM

 

Förhållande och effekt mellan olika visualiseringsteknikerna

Genomgång av visualiseringstekniker:

 

· Uppföljning kapacitet

· Balanced scorecard

· Inspektion

· Förbättringsarbete

· Beslutsunderlag

· Arbetssätt

· Kvalitetssäkring

· Logistikstyrning

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån val av visualiseringsteknik vid ett fördefinierat problem

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i olika visualiseringstekniker.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

6 000 kr/utbildningstillfälle (1/2 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Visualisering fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap hur man kan effektivisera sin produktionsprocess genom att applicera olika visualiseringstekniker

 

Målgrupp

Produktionschefer, produktionspersonal, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i visualisering fördjupad utbildning

 

Bakgrund

Genomgång av visualiseringens bakgrund i TPM

 

Förhållande och effekt mellan olika visualiseringsteknikerna

Genomgång av visualiseringstekniker:

 

· Uppföljning kapacitet

· Balanced scorecard

· Inspektion

· Förbättringsarbete

· Beslutsunderlag

· Arbetssätt

· Kvalitetssäkring

· Logistikstyrning

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån val av visualiseringsteknik vid ett fördefinierat problem

 

Praktisk tillämpning

Genomför en praktisk övning där vi utgår ifrån nuläget på företaget för att ta fram en handlingsplan på förbättring av visualisering.

 

Utbildningsresultat

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i olika visualiseringstekniker.

· Skapad handlingsplan med förbättringsmöjligheter

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Resultat och visualisering
Text Box: Resultat och visualisering