Introduktion Värdeflödesanalys

Syfte

Att få insikt i vad en värdeflödesanalys är och dess användningsområde.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 1 dag och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer, produktionschefer, teknik/underhållschefer, produktionstekniker, VD och ledningsgrupper

Innehåll i utbildningen

 

Varför Värdeflödesanalys

 

Det optimala flödet består av endast värdeskapande aktiviteter, då allt annat är ”Muda” nämligen slöseri. Vad som är värdeskapande aktivitet bedöms utifrån kundens syn där följande kriterier måste vara uppfyllda:

 

· Aktiviteten måste förädla produkten/tjänsten

· Kunden måste vara beredd att betala för aktiviteten

· Aktiviteten måste utföras korrekt utan fel vid första tillfället

 

Normalt förekommande är att merparten av tiden för varje aktivitet i ett flöde är icke värdeskapande aktiviteter (slöserier) som skapar onödiga kostnader och långa ledtider. Värdeflödesanalysen syfte är att visa var det finns förbättringspotentialer i flödet i att ta bort icke värdeökande moment i form av slöserier (Muda):

 

7+1 slöserier ”Muda”:
1. Överproduktion
2. Väntan
3. Lager
4. Onödiga rörelser
(personal eller råvaror)
5. Felfunktion
(Reperationer, omarbete, kassaktion)
6. Överarbete
(Icke värdeskapande moment för kund)
7. Onödiga transporter (råvaror, verktyg, material eller produkter)
+1. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet

 

Citat: Allt vi gör är att se på tiden från det att kunden ger oss en order till dess vi får betalt och minska den tiden genom att ta bort det som inte tillför värde”
-Taiichi Ohno

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i värdeflödesanalys

 

Metoden är att:

· Ta fram värdeflödesanalys

· Utvärdera värdeflödesanalys

· Placera ut förbättringsarbetet i värdeflödet

· Ta fram värdeflödeskarta ”efter utförd förbättringsplan”

· Ta fram värdeflödeskarta ”det förlustfria flödet”

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat värdeflöde.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av värdeflödesanalys.

 

 

Värdeflödeskarta nulägeText Box: Företagsanpassad utbildning

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete

Värdeflödesanalys fördjupad utbildning

Syfte

Att skapa kunskap och förutsättningar för att efter genomförd utbildning börja/fortsätta att ta fram, utvärdera värdeflödesanalyser i företaget, samt förmedla den nyvunna kunskapen till sina medarbetare med hjälp av det standardiserade arbetssättet.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 3 dagar och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer, produktionschefer, teknik/underhållschefer, produktionstekniker, VD och ledningsgrupper

Innehåll i utbildningen

 

Varför Värdeflödesanalys

 

Det optimala flödet består av endast värdeskapande aktiviteter, då allt annat är ”Muda” nämligen slöseri. Vad som är värdeskapande aktivitet bedöms utifrån kundens syn där följande kriterier måste vara uppfyllda:

 

· Aktiviteten måste förädla produkten/tjänsten

· Kunden måste vara beredd att betala för aktiviteten

· Aktiviteten måste utföras korrekt utan fel vid första tillfället

 

Normalt förekommande är att merparten av tiden för varje aktivitet i ett flöde är icke värdeskapande aktiviteter (slöserier) som skapar onödiga kostnader och långa ledtider. Värdeflödesanalysen syfte är att visa var det finns förbättringspotentialer i flödet i att ta bort icke värdeökande moment i form av slöserier (Muda):

 

7+1 slöserier ”Muda”:
1. Överproduktion
2. Väntan
3. Lager
4. Onödiga rörelser
(personal eller råvaror)
5. Felfunktion
(Reperationer, omarbete, kassaktion)
6. Överarbete
(Icke värdeskapande moment för kund)
7. Onödiga transporter (råvaror, verktyg, material eller produkter)
+1. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet

 

Citat: Allt vi gör är att se på tiden från det att kunden ger oss en order till dess vi får betalt och minska den tiden genom att ta bort det som inte tillför värde”
-Taiichi Ohno

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i värdeflödesanalys

 

Metoden är att:

· Ta fram värdeflödesanalys

· Utvärdera värdeflödesanalys

· Placera ut förbättringsarbetet i värdeflödet

· Ta fram värdeflödeskarta ”efter utförd förbättringsplan”

· Ta fram värdeflödeskarta ”det förlustfria flödet”

 

Teoretisk gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat värdeflöde.

 

När metodiken lämpar sig i det vardagliga  förbättringsarbetet

Går igenom när värdeflödesanalysen bör användas i förbättringsarbetet.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en värdeflödesanalys i praktiken med hjälp av det standardiserade arbetssättet på ett verkligt flöde i företaget.

 

Standardiserat arbetssätt

 

H.T Industrial har standardiserat arbetssätt på hur man utför värdeflödesanalyser, detta är en del av teoriupplägget i utbildningen och den kommer att anpassas efter erat företag beroende på vad ni har för uppföljning, visualisering och standardisering , efter utförd utbildning så får deltagarna det standardiserade arbetssättet som ligger till grund i det systematiska förbättringsarbetet och fortsatta värdeflödesanalyser.

Det standardiserade arbetssättet innehåller:

 

· Processflöde

· Processinstruktion

· Mall värdeflödesanalys

· Handhavandeinstruktion mall

 

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i värdeflödesanalys

· Kunskap i när värdeflödesanalys bör användas i det vardagliga förbättringsarbetet

· Skapad värdeflödesanalys med utplacerade förbättringsarbete i flödet

 

Kostnaden för utbildningen kan vara återbetalad redan under utbildningstiden , där utplaceringen av förbättringsarbetet i värdeflödet bidrar till omedelbar förbättring enligt uppsatta mål.

Värdeflödeskarta nuläge

Pris                                                         

36 000 kr/utbildningstillfälle (3 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation och standardiserat arbetssätt ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete