Nyanskaffning & modifiering

En standardiserad nyanskaffningsprocess möjliggör att företagets investeringar i utrustning snabbt uppnår uppsatta mål och att företagets standarder tillvaratas även på ny utrustning. För att lyckas fullt ut krävs att nyanskaffningsprocessen som oftast är utifrån ett produktionstekniskt och inköpsperspektiv kompletteras med arbetssätt och metodik även utifrån ett driftsäkerhetsperspektiv.

Nyanskaffning

Standardiserad nyanskaffningsprocess

 

Standardiserad nyanskaffningsprocess är en byggsten i utvecklingsprogrammet inom TPM, förutom att tillgodose personalens behov av kunskap i nyanskaffning utifrån TPM-principerna, skapas de förutsättningar upp som krävs för att kunna praktisera TPM-principerna i nyanskaffning. Utvecklingsprogrammet passar företag som vill starta eller företag som redan har startat resan i TPM samt företag som vill kvalitetssäkra sin nyanskaffningsprocess då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför standardisera nyanskaffningsprocessen utifrån TPM-principer

 

Livslängden på produkter förkortas hela tiden, därför blir det också allt viktigare att snabbare få nyinstallerad utrustning att infria uppsatta mål så att produkten når marknaden utan fördröjning, till rätt kvalite och rätt pris.

 

En standardiserad nyanskaffningsprocess utifrån TPM-principerna ger också andra direkta och indirekta fördelar:

 

· Ekonomisk viktning vid leverantörs val utifrån LCP-principen (Life Cykel Profit) i stället för anskaffningskostnad

· Samma resultat oavsett projektledare eller projektgrupp

· Säkerställd driftssäkerhet ifrån start

· Kvalitetssäkrad ifrån start

· Ergonomi säkrad ifrån start

· Säkerhet och miljö säkrad redan innan installationsfasen

· Företagets standarder i uppbyggnad av utrustning och kringutrustning säkrad

· Kompetensbehovet säkrat

· Styrning av projektkostnad mot erhållen projektbudget

 

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingssteget standardiserad nyanskaffning i utvecklingsprogrammet inom TPM bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika TPM-principerna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial  sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom nyanskaffning är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Processkartläggning av befintlig nyanskaffningsprocess utifrån ett inköps perspektiv

 

Befintlig nyanskaffningsprocess kartläggs utifrån ett inköps perspektiv.

Ta fram krav och behov på nyanskaffningsprocessen

 

Produktionens och andra stödfunktioners krav och behov på nyanskaffningsprocessen tas fram i workshopen.

Utveckling och standardisering av nyanskaffningsprocessen

 

Teori i TPM-principer inom nyanskaffning hålls för workshopdeltagarna, därefter utvecklas arbetssätt och lösningar i nyanskaffningsprocessen utifrån kartläggning, utvecklade arbetssätt i att skapa driftsäkerhet i samband med nyanskaffning och TPM-principerna inom nyanskaffning för att möta upp definierade krav och behov definierade i den första workshopen.

Utbildning i den standardiserade nyanskaffningsprocessen

 

Sammansatta team utbildas i den standardiserade  nyanskaffningsprocessen genom teori och praktisk tillämpning inom aktuellt kompetensområde.

Teamutveckling

 

Teamutveckling hålls vid behov mot samansatta nyanskaffnings team för att säkerställa att de egenskaper som definerar ett effektivt team finns i teamet.

Processkartläggning av befintlig nyanskaffningsprocess utifrån ett produktionsmässigt perspektiv

 

Befintlig nyanskaffningsprocess kartläggs utifrån ett produktionstekniskt perspektiv.

Utveckling av arbetssätt och metodik i nyanskaffning utifrån ett driftsäkerhetsmässigt perspektiv

 

Teori i TPM-principer inom skapa driftsäkerhet i samband med nyanskaffning hålls för workshopdeltagarna, därefter tas arbetssätt och lösningar fram för att möta upp krav och behov på nyanskaffningsprocessen definerade i den första workshopen.

Nyanskaffning & modifiering

Text Box: TPM

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om standardiserad nyanskaffningsprocess ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen är i regel 10-12 dagar fördelat under 3-6 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.