Uppföljning och visualmanagement

Är att ge personalen en ögonblicksbild över vad som händer i företaget både om situationen följer plan eller ej samt underlätta för inspektion och skapa förutsättning för att följa standardiserade arbetssätt.

Varför införa uppföljning och visualmanagement

 

En av dom viktigaste förutsättningarna för att införa LEAN eller TPM är uppföljning och visualisering, då uppföljning gör att man kan styra målstyra verksamheten och visualisering sprider informationen effektivt mot människorna som jobbar i processen och underlättar att kunna ta snabba och korrekta beslut.

Utvecklingsprogram i uppföljning och visualmanagement

 

Utvecklingsprogrammet i uppföljning och visualmanagement tillgodoser personalens behov av kunskap inom uppföljning och visualmanagement och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera uppföljning visualmanagement i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet identifiera behovet och ta fram de bästa lösningarna. Utvecklingsprogrammet passar både företag som vill starta eller företag som redan har börjat med visualmanagement då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför anlita H.T. Industrial med uppföljning och visualisering

 

Vi vet vilket behov företaget har av uppföljning och visualisering, men vårt största argument är H.T Industrials utvecklade lösningar som kommer att säkerställa att uppföljning och visualisering intergreras i det vardagliga arbetet. För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad.

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är nyvunnen kunskap hos ledning och personal samt identifierade lösningar som är anpassade utifrån era förutsättningar och behov.

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet i uppföljning och visualmanagement bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av uppföljning och visualisering mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial sin syn på hur lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på lösningar så startar arbetet att ta fram den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets lösningar i uppföljning och visualisering är framtaget så utbildas berörd personal i lösningarna genom teori och praktisk handling av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Utvärdera behovet av balanced scorecard

 

Teori i balanced scorecard och dess visualisering utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov av visualisering av balanced scorecard. Därefter tas den bästa lösningen fram för visualisering av balanced scorecard.

Utvärdera behovet av att underlätta inspektion

 

Teori i inspektion och hur man kan underlätta detta genom visualisering utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov av visualisering. Därefter tas den bästa lösningen fram i ett pilotområde för att underlätta inspektion genom visualisering.

Utvärdera behovet av att visualisera förbättringsarbetet

 

Teori i varför förbättringsarbetet bör visualiseras utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov av visualisering av förbättringsarbetet. Därefter tas den bästa lösningen fram för visualisering av förbättringsarbete.

Utvärdera behovet av att visualisera beslutsunderlag

 

Teori i hur beslutsunderlag bör visualiseras utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov av visualisering. Därefter tas den bästa lösningen fram för visualisering av beslutsunderlag.

Utvärdera behovet av att visualisera arbetssätt

 

Teori i hur arbetssätt bör visualiseras utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov av visualisering.

Därefter tas den bästa lösningen fram för visualisering av arbetssätt.

Utvärdera behovet av att visualisera kvalitetssäkring

 

Teori i hur kvalitetssäkring bör visualiseras utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov av visualisering. Därefter tas den bästa lösningen fram för visualisering av kvalitetssäkring.

Utvärdera behovet av att visualisera logistikstyrning

 

Teori i hur logistikstyrning bör visualiseras utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov av visualisering. Därefter tas den bästa lösningen fram för visualisering av logistikstyrning.

Utbildning och spridning

 

Efter att företagets lösningar i visualisering är framtaget så utbildas berörd personal i lösningarna genom teori och praktisk handling av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial för att sprida visualiseringen vidare i företaget.

Utvärdera behovet av kapacitetsuppföljning

 

Teori i kapacitetsuppföljning och dess visualisering utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov. Därefter tas den bästa lösningen fram för visualisering av kapacitet.

 

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se

Tommy Östholm

Utvärdera behovet av uppföljning av kostnader på underhållet (UEB)

 

Teori i  underhålls ekonomiska betydelse (UEB) och dess visualisering utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov. Därefter tas den bästa lösningen fram.

Uppföljning och visualmanagement

Text Box: LEAN-production och TPM

Utvärdera behovet av uppföljning av personal

 

Teori i personaluppföljning och dess visualisering utbildas mot deltagarna i workshopen för att kunna utvärdera företagets behov. Därefter tas den bästa lösningen fram.

Boka in ett inledande möte

 

Om uppföljning och visualmanagement ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen är i regel 4-7 dagar fördelat under 1 månad beroende på företagets storlek och förutsättning.