Företagsanpassade utbildningar

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Prissättning

Ni betalar för antalet dagar för utbildningskonsulten och priset är idagsläget satt till 12 000 kr per dag.

I priset ingår kursdokumentation. Det som tillkommer är milersättning och eventuella logikostnader. (H.T Industrial utgår ifrån Skövde)

 

För att utbildningarna skall bli kvalitativa framförallt vid praktisk tillämpning så ser vi helst att det är max 8 deltagare per utbildningstillfälle.

 

H.T Industrials företagsanpassade utbildningar bygger på att hålla utbildningarna utifrån företagens behov i form av innehåll och omfattning.

 

Upplägget varvas om möjligt mellan teori och praktisk tillämpning på plats i det egna företaget.

 

Utbildningarna kan ligga i olika djup alltifrån introduktion till fördjupad kunskap i ämnet.

 

Upplägget är riktat mot operatörer/montörer, stödfunktioner, ledare samt introducera aktuellt ämne för ledningsgrupper.

Företagsanpassade utbildningar

Företagsanpassade utbildningar enskilt eller i programform

 

Utbildningarna kan hållas som enskilda riktade utbildningsinsatser eller som utbildningsprogram där flera olika utbildningar knyts samman.

 

Utbildningsdagarna kan ligga ihop eller fördelas över en period.

Exempel på ett ihopsatt utbildningsprogram:

 

· Dag 1      Lean Introduktion

· Dag 2      5S Introduktion (praktisk tillämpning i steget sortera)

· Dag 3      Operatörsunderhåll (praktisk tillämpning i att initialrengöra och taggning av brister på maskinen)

· Dag 4      SMED (Praktisk tillämpning på en omställning)

· Dag 5      Rotorsaksanalys, värdeflödesanalys

 

 

Hur ser erat utbildningsbehov ut?

 

Om vårat upplägg och innehåll upplevs intressant så ta kontakt med mig så syr vi tillsammans ihop ett utbildningsprogram som ligger i linje med erat kompetensbehov.

 

 

Varför företagsanpassade utbildningar

 

Kompetenshöjande åtgärder är en viktig del i företags ständiga strävan mot ökad lönsamhet. Utbildningarna kan vara viktiga element när ni står inför/behov av:

 

· Riktade kompetenshöjande åtgärder

· Introduktion

· Teamutveckling

· Ledarutveckling

· Beslutsstöd i samband med utveckling av verksamhetsutveckling

Varför anlita H.T. Industrial vid företagsanpassade utbildningar

 

Vi har själva gjort resan och vet vikten av kunskap i alla led, för att lyckas med LEAN och ett effektivt underhållsarbete.

Vårat utbildningsmaterial är framtaget så att det lätt anpassas mot ändamål och yrkesgrupp.

Med ett upplägg som varvas mellan teori och praktisk tillämpning skapas förutsättningar till att passa varje persons inlärningsmetodik.

 

Då vi även väver in coachning i upplägget så får deltagarna en flygande start vid utövande av nyvunnen kunskap.

Möjlighet till anpassning

 

Introduktions och fördjupade utbildningarna kan anpassas utifrån:

· Innehåll

· Målgrupp

· Längd

· Mot värdföretaget (Kräver i regel en extra dags konsultdag på värdföretaget för att hitta anpassning och underlag för coachning)

Företagsanpassade utbildningar

Filosofier/principer

 

Introduktion

Fördjupning

Lean-production

1-dag

5-dagar

TPM

1 dag

5-dagar

Just In Time

1-dag

2-dagar

Kvalitetssäkring

1-dag

2-dagar

Förbättringsarbete

 

Introduktion

Fördjupning

5S

1-dag

5-dagar

Värdeflödesanalys

1-dag

3-dagar

SMED

1-dag

3-dagar

Rotorsaksanalys

1-dag

2-dagar

Reducera kroniska fel med 6-sigma metodik

1-dag

3-dagar

FMEA

1-dag

2-dagar

PM-analys

1dag

2-dagar

Optimering av ledtid

1/2-dag

1-dag

Tidsoptimering/ombalansering

1-dag

3-dagar

Arbeta i ett standardiserat arbetssätt

1/2-dag

1-dag

Skapa upp standardiserade arbetssätt

1-dag

2-dagar

Skapa Ständig Förbättring i det vardagliga arbetet

1-dag

3-dagar

Strategi och inriktning

 

Introduktion

Fördjupning

Målstyrning

1/2-dag

1-dag

Målarbete mellan produktion och stödorganisationer

1/2-dag

1-dag

Resultat och visualisering

 

Introduktion

Fördjupning

Resultatmätning

1/2-dag

1-dag

Balancerat scorecard

1/2-dag

1-dag

Visualiseringstekniker

1/2-dag

1-dag

Förbättringsarbetets ekonomiska betydelse

1/2-dag

1-dag

Ledarskap och medarbetare

 

Introduktion

Fördjupning

Ledarskap i ett Lean företag

1-dag

3-dagar

Teamarbete

1-dag

3-dagar

Från ledarskap till resultat

1-dag

3-dagar

Systematisk kompetensutveckling

1/2-dag

1-dag

Underhåll

 

Introduktion

Fördjupning

Underhållsutveckling

1-dag

5-dagar

Specialistunderhåll

1-dag

3-dagar

Operatörsunderhåll

1-dag

3-dagar

Underhållsteknik inom operatörsunderhåll (steg 4 i 7-stegstrappan)

-

1-dag

Produktions teknisk kunskap inom operatörsunderhåll (steg 6 i 7-stregstrappan)

-

1-dag

Underhållsupplägg

1-dag

3-dagar

Lean-maintenance

1-dag

3-dagar

Nyanskaffning

 

Introduktion

Fördjupning

Nyanskaffning

1-dag

3-dagar

Nyanskaffning utifrån ett driftsäkerhetsperspektiv

1-dag

2-dagar